דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל תאריך: 16/05/2024 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 03.01.2024 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל בזום תאריך: 03/01/2024 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 24.10.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל בזום תאריך: 24/10/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 01.08.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל 1.8.23 תאריך: 01/08/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 03.07.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל בתאריך 3.7.23 תאריך: 03/07/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 23.04.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 23.04.2023 תאריך: 23/04/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 20.03.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 20.03.2023 תאריך: 20/03/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 31.01.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 31.01.2023 תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 08.01.23 שם הפרוטוקול: סיור קבלנים תאריך: 08/01/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 05.01.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 05.01.2023 תאריך: 05/01/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 14.12.2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 14.12.2022 תאריך: 14/12/2022 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 08/03/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל בתאריך 8/03/22 תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 28.12.2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 28.12.2021 תאריך: 27/12/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 24/10/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 24/10/2021 תאריך: 24/10/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 19/07/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 19/07/2021 תאריך: 19/07/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 23.5.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 23.5.21 תאריך: 23/05/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 11.5.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 11.5.21 תאריך: 11/05/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 20.1.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 20.1.21 תאריך: 20/01/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 12.8.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דריקטוריון חכ"ל לתאריך 12.08.20 תאריך: 12/08/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 14.7.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מישיבת דריקטוריון 14.7.20 תאריך: 14/07/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 10.02.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דריקטוריון חכ"ל לתאריך 10.02.20 תאריך: 10/02/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 8.1.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול אישור טלפוני של חברי הדירקטוריון תאריך: 08/01/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 15/12/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון - החלטות תאריך: 15/12/2019 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 29/01/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ"ל תאריך: 29/01/2019 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2018-10-22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-10-22 תאריך: 22/10/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2018-10-17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-10-17 תאריך: 17/10/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2018-09-04 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-09-04 תאריך: 04/09/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2018-05-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-05-14 תאריך: 14/05/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-12-10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-12-10 תאריך: 10/12/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-09-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-09-13 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-08-20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-08-20 תאריך: 20/08/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-06-07 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-06-07 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-05-18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-05-18 תאריך: 18/05/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-03-28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-03-28 תאריך: 28/03/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-02-28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-02-28 תאריך: 28/02/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-01-29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-01-29 תאריך: 29/01/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2016-11-20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-11-20 תאריך: 20/11/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2016-09-28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-09-28 תאריך: 28/09/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2016-07-25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-07-25 תאריך: 25/07/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2016-06-07 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-06-07 תאריך: 07/06/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים: