דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 951 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 951 תאריך: 26/05/2024 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל תאריך: 16/05/2024 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 950 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 950 תאריך: 09/05/2024 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 15.4.24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 15.4.24 תאריך: 15/04/2024 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנצחה תאריך: 11/04/2024 קטגוריה: ועדת הנצחה סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 10.4.24 תאריך: 10/04/2024 קטגוריה: ועדת שימור סוג: קבצים:
מספר: 949 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 949 תאריך: 09/04/2024 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3.4.24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מתאריך 3.4.24 תאריך: 03/04/2024 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 6.3.24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 6.3.24 תאריך: 06/03/2024 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 948 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 948 תאריך: 05/03/2024 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 947 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 947 תאריך: 05/03/2024 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 946 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 946 תאריך: 28/02/2024 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 945 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 945 תאריך: 28/02/2024 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 19.2.2024 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תכנון ופיתוח מיום 19.2.24 תאריך: 19/02/2024 קטגוריה: ועדה יישובית לתכנון ופיתוח סוג: קבצים:
מספר: 944 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 944 תאריך: 13/02/2024 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 943 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 943 תאריך: 13/02/2024 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2/2024 שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לאספקה, לאספקת דלקים ושירותים נלווים – במסגרת מכרז אד/14/2023 תאריך: 06/02/2024 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 03.01.2024 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל בזום תאריך: 03/01/2024 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 941 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 941 תאריך: 02/01/2024 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 940 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 940 תאריך: 27/12/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 18.12.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שימור מס' 18.12.23 תאריך: 18/12/2023 קטגוריה: ועדת שימור סוג: קבצים:
מספר: 17.12.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 17.12.23 תאריך: 17/12/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 939 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 939 תאריך: 05/12/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10/2023 א' שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום לביצוע מכרז מחשוב – מוצרי ושירותי IT תאריך: 03/12/2023 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 03.12.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 03.12.23 תאריך: 03/12/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 29.11.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 29.11.23 תאריך: 29/11/2023 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 21.11.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 21.11.23 תאריך: 21/11/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 938 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 938 תאריך: 14/11/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 25.10.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25.10.23 תאריך: 25/10/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 24.10.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל בזום תאריך: 24/10/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 937 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 937 תאריך: 11/09/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 936 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 936 תאריך: 11/09/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול עיצוב גרפי תאריך: 31/08/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 23.08.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 23.08.23 תאריך: 23/08/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 15.08.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 15.08.23 תאריך: 15/08/2023 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 6/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שמאי מקרקעין תאריך: 13/08/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 13.08.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מתאריך 13.08.23 תאריך: 13/08/2023 קטגוריה: ועדת מאבק נגע הסמים המסוכנים סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 08/08/2023 קטגוריה: סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 06.08.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 06.08.23 תאריך: 06/08/2023 קטגוריה: ועדת הנצחה סוג: קבצים:
מספר: 01.08.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל 1.8.23 תאריך: 01/08/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 23.07.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 23.07.23 תאריך: 23/07/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 935 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 935 תאריך: 11/07/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 10.07.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 10.07.23 תאריך: 10/07/2023 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 10.07.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מיגור אלימות מס' 10.07.23 תאריך: 10/07/2023 קטגוריה: ועדת מיגור אלימות סוג: קבצים:
מספר: 10.07.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10.07.23 תאריך: 10/07/2023 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 9/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ריהוט תאריך: 09/07/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 8/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שירותי הסעות תאריך: 09/07/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 5/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול קהילה תומכת תאריך: 09/07/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 03.07.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל בתאריך 3.7.23 תאריך: 03/07/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 934 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 934 תאריך: 02/07/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 933 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 933 תאריך: 02/07/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 932 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 932 תאריך: 13/06/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 931 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 931 תאריך: 11/06/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: רבעון 1 שנת 2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' רבעון 1 שנת 2023 תאריך: 07/06/2023 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 05.06.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 05.06.23 תאריך: 05/06/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 930 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 930 תאריך: 30/05/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 05/2017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 05/2017 תאריך: 24/05/2023 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 23.05.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 23.05.23 תאריך: 23/05/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 23.05.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 23.05.22 תאריך: 22/05/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 4/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שיפוצי קיץ תאריך: 21/05/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 21.05.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 21.05.23 תאריך: 21/05/2023 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 2/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מאזני גשר תאריך: 21/05/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 929 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 929 תאריך: 07/05/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 928 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 928 תאריך: 07/05/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 26.04.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 26.04.23 תאריך: 26/04/2023 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 23.04.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 23.04.2023 תאריך: 23/04/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 927 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 927 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 926 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 926 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 22.03.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 22.03.23 תאריך: 22/03/2023 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 22.03.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מיגור אלימות מס' 22.03.23 תאריך: 22/03/2023 קטגוריה: ועדת מיגור אלימות סוג: קבצים:
מספר: 3/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ניהול פיקוח תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 20.03.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 20.03.2023 תאריך: 20/03/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 924 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 924 תאריך: 19/03/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 923 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 923 תאריך: 19/03/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 922 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 922 תאריך: 12/03/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 28/2019 גג שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 28/2019 גג תאריך: 09/03/2023 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 26.02.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 26.02.23 תאריך: 26/02/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול יעוץ תנועה ותחבורה תאריך: 26/02/2023 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: רבעון 4 לשנת 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' רבעון 4 לשנת 2022 תאריך: 22/02/2023 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 921 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 921 תאריך: 19/02/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 920 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 920 תאריך: 19/02/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 919 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 919 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 31.01.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 31.01.2023 תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 23.01.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 23.01.23 תאריך: 23/01/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 917 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 917 תאריך: 17/01/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 916 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 916 תאריך: 17/01/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 09.01.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 09.01.23 תאריך: 09/01/2023 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 08/01/2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיור קבלנים מס' 08/01/2023 תאריך: 08/01/2023 קטגוריה: סיור קבלנים סוג: קבצים:
מספר: 08.01.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 08.01.23 תאריך: 08/01/2023 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 08.01.23 שם הפרוטוקול: סיור קבלנים תאריך: 08/01/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 05.01.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 05.01.2023 תאריך: 05/01/2023 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 915 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 915 תאריך: 03/01/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 914 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 914 תאריך: 03/01/2023 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 27.12.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 27.12.22 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 19.12.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 19.12.22 תאריך: 19/12/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 14.12.2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 14.12.2022 תאריך: 14/12/2022 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 913 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 913 תאריך: 06/12/2022 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 27.11.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 27.11.22 תאריך: 27/11/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 17.11.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 17.11.22 תאריך: 17/11/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 912 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 912 תאריך: 07/11/2022 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: רבעון 3 שנת 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' רבעון 3 שנת 2022 תאריך: 02/11/2022 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 30.10.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 30.10.22 תאריך: 30/10/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 911 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 911 תאריך: 25/10/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 25.10.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25.10.22 תאריך: 25/10/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 24.10.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מיגור אלימות מס' 24.10.22 תאריך: 24/10/2022 קטגוריה: ועדת מיגור אלימות סוג: קבצים:
מספר: 23.10.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 23.10.22 תאריך: 23/10/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 29.09.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 29.09.22 תאריך: 29/09/2022 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 910 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 910 תאריך: 28/09/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 21.9.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 21.9.22 תאריך: 21/09/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 20.09.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 20.09.22 תאריך: 20/09/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 909 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 909 תאריך: 11/09/2022 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11.9.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11.9.22 תאריך: 11/09/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 11.9.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11.9.22 תאריך: 11/09/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 908 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 908 תאריך: 23/08/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 08.02.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 08.02.22 תאריך: 22/08/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 16.8.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 16.8.22 תאריך: 16/08/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 907 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 907 תאריך: 14/08/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9/2022 שם הפרוטוקול: פרויקט תל"ן תאריך: 14/08/2022 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 05.08.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 05.08.22 תאריך: 05/08/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 03.08.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 03.08.22 תאריך: 03/08/2022 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 27/07/2022 החלטה על התקשרות ספק CRMמערכת שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 27/07/2022 החלטה על התקשרות ספק CRMמערכת תאריך: 27/07/2022 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 906 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 906 תאריך: 26/07/2022 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 905 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 905 תאריך: 26/07/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 903 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 903 תאריך: 26/07/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: רבעון -2 שנת 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' רבעון -2 שנת 2022 תאריך: 21/07/2022 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 5/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שירותי הסעות תאריך: 11/07/2022 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 904 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 904 תאריך: 10/07/2022 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4.7.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 4.7.22 תאריך: 04/07/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 29.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 29.06.22 תאריך: 29/06/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שירותי ליווי ופיקוח תאריך: 27/06/2022 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 902 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 902 תאריך: 26/06/2022 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 20.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 20.06.22 תאריך: 20/06/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 20.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 20.06.22 תאריך: 20/06/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 02.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 02.06.22 תאריך: 02/06/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 31.5.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה יישובית לתכנון ופיתוח מס' 31.5.22 תאריך: 31/05/2022 קטגוריה: ועדה יישובית לתכנון ופיתוח סוג: קבצים:
מספר: 30.05.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 30.05.22 תאריך: 30/05/2022 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 901 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 901 תאריך: 22/05/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 3/2021 תאריך: 22/05/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 2/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שיפוצי קיץ תאריך: 15/05/2022 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 15.5.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 15.5.22 תאריך: 15/05/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 900 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 900 תאריך: 09/05/2022 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 899 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 899 תאריך: 26/04/2022 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 3/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ביטוח תאריך: 25/04/2022 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: רבעון 1-שנת 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' רבעון 1-שנת 2022 תאריך: 12/04/2022 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 12/04/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 12/04/22 תאריך: 12/04/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 898 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 898 תאריך: 05/04/2022 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 24.3.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 24.3.22 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 20/2021 מכרז לאספקה שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 20/2021 מכרז לאספקה תאריך: 16/03/2022 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 14.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 14.03.22 תאריך: 14/03/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 08/03/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל בתאריך 8/03/22 תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 07.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה יישובית לתכנון ופיתוח מס' 07.03.22 תאריך: 07/03/2022 קטגוריה: ועדה יישובית לתכנון ופיתוח סוג: קבצים:
מספר: 897 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 897 תאריך: 06/03/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 02.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 02.03.22 תאריך: 02/03/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 896 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 896 תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מיחזור תאריך: 14/02/2022 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 10.02.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 10.02.22 תאריך: 10/02/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 894 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 894 תאריך: 08/02/2022 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 895 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 895 תאריך: 02/02/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: רבעון 4- שנת 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' רבעון 4- שנת 2021 תאריך: 31/01/2022 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 893 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 893 תאריך: 26/01/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 18.01.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה יישובית לתכנון ופיתוח מס' 18.01.22 תאריך: 18/01/2022 קטגוריה: ועדה יישובית לתכנון ופיתוח סוג: קבצים:
מספר: 892 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 892 תאריך: 16/01/2022 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 13.01.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 13.01.22 תאריך: 13/01/2022 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: מכרז מס' 2022/1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיור קבלנים מס' מכרז מס' 2022/1 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סיור קבלנים סוג: קבצים:
מספר: 4/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 4/2021 תאריך: 27/12/2021 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 28.12.2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 28.12.2021 תאריך: 27/12/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 891 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 891 תאריך: 21/12/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 890 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 890 תאריך: 21/12/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 21.12.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 21.12.21 תאריך: 21/12/2021 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 20.12.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 20.12.21 תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 889 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 889 תאריך: 15/12/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14.12.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 14.12.21 תאריך: 14/12/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 30/2020 מתי שירותי ניקיון בשטחים פתוחים שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 30/2020 מתי שירותי ניקיון בשטחים פתוחים תאריך: 06/12/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 06.12.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 06.12.21 תאריך: 06/12/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 29/2020 מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 29/2020 מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור תאריך: 30/11/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 25.11.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 25.11.21 תאריך: 25/11/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 22.11.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 22.11.21 תאריך: 22/11/2021 קטגוריה: ועדת הנצחה סוג: קבצים:
מספר: 16.11.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק נגע הסמים המסוכנים מס' 16.11.21 תאריך: 16/11/2021 קטגוריה: ועדת מאבק נגע הסמים המסוכנים סוג: קבצים:
מספר: 888 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 888 תאריך: 08/11/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 19/2021 גג שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 19/2021 גג תאריך: 01/11/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 887 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 887 תאריך: 27/10/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 886 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 886 תאריך: 27/10/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 26.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 26.10.21 תאריך: 26/10/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 7/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תל"ן תאריך: 24/10/2021 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 24/10/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 24/10/2021 תאריך: 24/10/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 14/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול רכב שיתופי תאריך: 24/10/2021 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 20.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 20.10.21 תאריך: 20/10/2021 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 19.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 19.10.21 תאריך: 19/10/2021 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 18.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 18.10.21 תאריך: 18/10/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 18.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 18.10.21 תאריך: 18/10/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 18.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 18.10.21 תאריך: 18/10/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 12.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 12.10.21 תאריך: 12/10/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 12.10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חינוך מס' 12.10.21 תאריך: 12/10/2021 קטגוריה: ועדת חינוך סוג: קבצים:
מספר: 885 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 885 תאריך: 05/10/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 884 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 884 תאריך: 05/09/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 05.09.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 05.09.21 תאריך: 05/09/2021 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 1/2021מג שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 1/2021מג תאריך: 29/08/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 9/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הסעות רווחה תאריך: 23/08/2021 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 8/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הסעות חינוך תאריך: 23/08/2021 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 8.8.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שימור מס' 8.8.21 תאריך: 08/08/2021 קטגוריה: ועדת שימור סוג: קבצים:
מספר: 19/07/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 19/07/2021 תאריך: 19/07/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 19.7.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 19.7.21 תאריך: 19/07/2021 קטגוריה: ועדת הנצחה סוג: קבצים:
מספר: 18.07.2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 18.07.2021 תאריך: 18/07/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 11.7.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חינוך מס' 11.7.21 תאריך: 11/07/2021 קטגוריה: ועדת חינוך סוג: קבצים:
מספר: 7.12.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חינוך מס' 7.12.21 תאריך: 07/07/2021 קטגוריה: ועדת חינוך סוג: קבצים:
מספר: 07.07.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 07.07.21 תאריך: 07/07/2021 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 883 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 883 תאריך: 06/07/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 06.07.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 06.07.21 תאריך: 06/07/2021 קטגוריה: ועדת הנחות בארנונה סוג: קבצים:
מספר: 24/2020 ליסינג תפעולי לכלי רכב שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 24/2020 ליסינג תפעולי לכלי רכב תאריך: 24/06/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 22.06.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מיגור אלימות מס' 22.06.21 תאריך: 22/06/2021 קטגוריה: ועדת מיגור אלימות סוג: קבצים:
מספר: 20.06.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 20.06.21 תאריך: 20/06/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 17.05.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 17.05.21 תאריך: 17/06/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 882 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 882 תאריך: 16/06/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15/06/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 15/06/21 תאריך: 15/06/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 07.06.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 07.06.21 תאריך: 07/06/2021 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 6.6.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 6.6.21 תאריך: 06/06/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 881 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 881 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 30.5.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חינוך מס' 30.5.21 תאריך: 30/05/2021 קטגוריה: ועדת חינוך סוג: קבצים:
מספר: 25.05.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25.05.21 תאריך: 25/05/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 23.5.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 23.5.21 תאריך: 23/05/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 5/2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 5/2020 תאריך: 20/05/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 5/2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5/2020 תאריך: 20/05/2021 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 12.05.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 12.05.21 תאריך: 12/05/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 11/5/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 11/5/2021 תאריך: 11/05/2021 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 11.5.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 11.5.21 תאריך: 11/05/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 880 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 880 תאריך: 04/05/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול רואה חשבון תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 29.4.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 29.4.21 תאריך: 29/04/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 13/4/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 13/4/21 תאריך: 13/04/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 12.4.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חינוך מס' 12.4.21 תאריך: 12/04/2021 קטגוריה: ועדת חינוך סוג: קבצים:
מספר: 21.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה יישובית לתכנון ופיתוח מס' 21.03.22 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: ועדה יישובית לתכנון ופיתוח סוג: קבצים:
מספר: 879 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 879 תאריך: 16/03/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3/2020 לאספקת ריהוט וציוד שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 3/2020 לאספקת ריהוט וציוד תאריך: 11/03/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 08.03.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 08.03.21 תאריך: 08/03/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 02/03/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 02/03/21 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 877 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 877 תאריך: 21/02/2021 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15.2.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 15.2.21 תאריך: 15/02/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 14.02.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 14.02.21 תאריך: 14/02/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 876 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 876 תאריך: 04/02/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 878 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 878 תאריך: 03/02/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20.1.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 20.1.21 תאריך: 20/01/2021 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 07.01.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 07.01.21 תאריך: 07/01/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 875 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 875 תאריך: 06/01/2021 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14/2020 לאספקת דלקים ושירותים נלווים שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 14/2020 לאספקת דלקים ושירותים נלווים תאריך: 10/11/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 10/11/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 10/11/20 תאריך: 10/11/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 8/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 8/2021 תאריך: 09/11/2020 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 2/2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 2/2021 תאריך: 09/11/2020 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 1/2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 1/2020 תאריך: 09/11/2020 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 873 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 873 תאריך: 26/10/2020 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4/2019 שירותי נוהל אספקה ציוד וריהוט שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 4/2019 שירותי נוהל אספקה ציוד וריהוט תאריך: 25/10/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 872 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 872 תאריך: 31/08/2020 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 871 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 871 תאריך: 24/08/2020 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 870 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 870 תאריך: 24/08/2020 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 15/2019 לשירותי IT סייבר-אחסון מחשבים וציוד היקפי שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 15/2019 לשירותי IT סייבר-אחסון מחשבים וציוד היקפי תאריך: 13/08/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 13/08/2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 13/08/2020 תאריך: 13/08/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 12.8.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דריקטוריון חכ"ל לתאריך 12.08.20 תאריך: 12/08/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 25/2019 שירותי ניהול ליסינג תפעולי שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 25/2019 שירותי ניהול ליסינג תפעולי תאריך: 05/08/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 27.7.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 27.7.20 תאריך: 27/07/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 14.7.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מישיבת דריקטוריון 14.7.20 תאריך: 14/07/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 19/2018 שירותי ניהול מתקני משחק שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 19/2018 שירותי ניהול מתקני משחק תאריך: 25/06/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 869 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 869 תאריך: 24/06/2020 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 868 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 868 תאריך: 24/06/2020 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 867 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 867 תאריך: 13/05/2020 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 866 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 866 תאריך: 16/03/2020 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 865 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 865 תאריך: 27/02/2020 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10.02.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דריקטוריון חכ"ל לתאריך 10.02.20 תאריך: 10/02/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 15.1.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 15.1.20 תאריך: 15/01/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 8.1.20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול אישור טלפוני של חברי הדירקטוריון תאריך: 08/01/2020 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 863 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 863 תאריך: 29/12/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 862 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 862 תאריך: 29/12/2019 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15/12/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון - החלטות תאריך: 15/12/2019 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 25/2019 ליסינג תפעולי לכלי רכב שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 25/2019 ליסינג תפעולי לכלי רכב תאריך: 04/12/2019 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 861 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 861 תאריך: 20/11/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 860 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 860 תאריך: 26/09/2019 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 859 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 859 תאריך: 19/09/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 26.08.19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 26.08.19 תאריך: 26/08/2019 קטגוריה: ועדת איכות סביבה סוג: קבצים:
מספר: 858 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 858 תאריך: 21/08/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7.8.19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 7.8.19 תאריך: 07/08/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 9/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הסעות חינוך תאריך: 23/07/2019 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 857 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 857 תאריך: 23/07/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הסעות רווחה תאריך: 23/07/2019 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 1/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שירותי אבטחה וסיור תאריך: 23/07/2019 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 9/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הסעות חינוך תאריך: 14/07/2019 קטגוריה: ועדת מכרזים סוג: קבצים:
מספר: 856 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 856 תאריך: 26/06/2019 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 855 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 855 תאריך: 06/06/2019 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 854 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 854 תאריך: 06/06/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 1/2019 תאריך: 21/05/2019 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 19/2018 אספקה והתקנה של מתקני משחק שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 19/2018 אספקה והתקנה של מתקני משחק תאריך: 20/05/2019 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 11.4.19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 11.4.19 תאריך: 11/04/2019 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 853 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 853 תאריך: 24/03/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 852 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 852 תאריך: 24/02/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 851 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 851 תאריך: 07/02/2019 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 29/01/2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ"ל תאריך: 29/01/2019 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 850 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 850 תאריך: 26/12/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 849 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 849 תאריך: 26/12/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4/2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 4/2018 תאריך: 26/11/2018 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 847 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 847 תאריך: 24/10/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 846 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 846 תאריך: 24/10/2018 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2018-10-22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-10-22 תאריך: 22/10/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2018-10-17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-10-17 תאריך: 17/10/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 15/10/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 15/10/18 תאריך: 15/10/2018 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 3/2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 3/2018 תאריך: 20/09/2018 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 2/2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 2/2018 תאריך: 20/09/2018 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 845 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 845 תאריך: 06/09/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2018-09-04 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-09-04 תאריך: 04/09/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 844 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 844 תאריך: 31/07/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 843 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 843 תאריך: 27/06/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 842 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 842 תאריך: 27/06/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 841 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 841 תאריך: 24/05/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6/2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 6/2018 תאריך: 21/05/2018 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 5/2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 5/2018 תאריך: 21/05/2018 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 2018-05-14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2018-05-14 תאריך: 14/05/2018 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 1/2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 1/2018 תאריך: 22/04/2018 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 839 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 839 תאריך: 29/03/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 840 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 840 תאריך: 28/03/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 838 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 838 תאריך: 22/02/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 837 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 837 תאריך: 10/01/2018 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 836 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 836 תאריך: 10/01/2018 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 835 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 835 תאריך: 04/01/2018 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 834 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 834 תאריך: 13/12/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 833 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 833 תאריך: 13/12/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 832 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 832 תאריך: 13/12/2017 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2017-12-10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-12-10 תאריך: 10/12/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 831 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 831 תאריך: 06/12/2017 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 830 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 830 תאריך: 12/11/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 829 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 829 תאריך: 26/10/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 828 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 828 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2017-09-13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-09-13 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 827 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 827 תאריך: 23/08/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2017-08-20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-08-20 תאריך: 20/08/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 826 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 826 תאריך: 12/07/2017 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 825 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 825 תאריך: 25/06/2017 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 824 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 824 תאריך: 25/06/2017 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 823 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 823 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2017-06-07 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-06-07 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2017-05-18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-05-18 תאריך: 18/05/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 822 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 822 תאריך: 28/03/2017 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 2017-03-28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-03-28 תאריך: 28/03/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 821 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 821 תאריך: 28/02/2017 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 2017-02-28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-02-28 תאריך: 28/02/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 820 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 820 תאריך: 29/01/2017 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 2017-01-29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2017-01-29 תאריך: 29/01/2017 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 801 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 801 תאריך: 27/01/2017 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 819 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 819 תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 818 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 818 תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 817 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 817 תאריך: 20/11/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2016-11-20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-11-20 תאריך: 20/11/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 816 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 816 תאריך: 30/10/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 814 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 814 תאריך: 29/09/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 815 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 815 תאריך: 28/09/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2016-09-28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-09-28 תאריך: 28/09/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 2016-07-25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-07-25 תאריך: 25/07/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 813 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 813 תאריך: 22/06/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 812 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 812 תאריך: 22/06/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2016-06-07 שם הפרוטוקול: פרוטוקול דריקטריון החברה הכלכלית מס' 2016-06-07 תאריך: 07/06/2016 קטגוריה: דריקטריון החברה הכלכלית סוג: קבצים:
מספר: 811 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 811 תאריך: 29/05/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 810 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 810 תאריך: 16/05/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 809 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 809 תאריך: 20/04/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 808 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 808 תאריך: 13/04/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 807 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 807 תאריך: 09/03/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 806 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 806 תאריך: 01/03/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 805 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 805 תאריך: 28/02/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 804 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 804 תאריך: 10/02/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 803 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 803 תאריך: 10/02/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 800 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 800 תאריך: 20/01/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 799 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 799 תאריך: 13/01/2016 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 876 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 876 תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 798 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 798 תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 795 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 795 תאריך: 30/12/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 794 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 794 תאריך: 30/12/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 793 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 793 תאריך: 23/12/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 792 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 792 תאריך: 20/12/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 791 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 791 תאריך: 15/11/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 790 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 790 תאריך: 14/10/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 789 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 789 תאריך: 01/09/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 788 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 788 תאריך: 12/08/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 787 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 787 תאריך: 12/08/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 787 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 787 תאריך: 23/07/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 786 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 786 תאריך: 28/06/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 785 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 785 תאריך: 28/06/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 784 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 784 תאריך: 24/06/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 783 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 783 תאריך: 21/06/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 782 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 782 תאריך: 27/05/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 781 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 781 תאריך: 29/04/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 780 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 780 תאריך: 29/04/2015 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 779 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 779 תאריך: 15/03/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 778 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 778 תאריך: 25/02/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 777 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 777 תאריך: 22/02/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 776 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 776 תאריך: 21/01/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 775 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 775 תאריך: 14/01/2015 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 774 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 774 תאריך: 05/01/2015 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 773 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 773 תאריך: 29/12/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 772 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 772 תאריך: 10/12/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 771 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 771 תאריך: 12/11/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 770 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 770 תאריך: 05/11/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 768 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 768 תאריך: 22/09/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 767 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 767 תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 766 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 766 תאריך: 09/07/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 765 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 765 תאריך: 22/06/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 764 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 764 תאריך: 02/06/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 763 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 763 תאריך: 15/04/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 762 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 762 תאריך: 09/04/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 761 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 761 תאריך: 03/04/2014 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 760 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 760 תאריך: 12/03/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 759 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 759 תאריך: 12/03/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 758 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 758 תאריך: 12/02/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 757 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 757 תאריך: 28/01/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 755 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 755 תאריך: 15/01/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 754 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 754 תאריך: 15/01/2014 קטגוריה: מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 753 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 753 תאריך: 08/01/2014 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 166 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 166 תאריך: 31/12/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 165 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 165 תאריך: 11/08/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 164 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 164 תאריך: 25/05/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 163 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 163 תאריך: 16/05/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 162 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 162 תאריך: 08/04/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 161 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 161 תאריך: 04/02/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 160 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 160 תאריך: 09/01/2013 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 159 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 159 תאריך: 26/12/2012 קטגוריה: מליאה סוג: קבצים:
מספר: 848 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 848 תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 17/2017 התרשרות לשירותי ניהול שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 17/2017 התרשרות לשירותי ניהול תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים: