דלג לתוכן

מכרז מס' 3/2023 לבינוי והקמת 6 גני ילדים