דלג לתוכן

איכות סביבה ותברואה


מועצת תל מונד ותושביה לוקחים אחריות על הסביבה

אנו המועצה המקומית תל-מונד פועלים יחד איתכם התושבים, להגדלת המחזור ואיכותו וצמצום הפסולת המיוצרת ביישוב המועברת להטמנה.

בתל מונד מייצרים כמות ממוצעת של כ-465 טון בחודש של אשפה ביתית המיועדת להטמנה וכ- 200 טון בחודש בממוצע של פסולת גושית וגזם.

ככל שנגדיל את הפסולת המיועדת למחזור ונקפיד על איכות המחזור הדבר עשוי להביא:

  • להפחת עלויות המועצה עבור פינוי והטמנת אשפה ביתית, כאשר עלות פינוי המחזור ברובה מוטלת על התאגידים השונים בהתאמה. את הכסף שיחסך נוכל לתעל ולהפנות לצרכים אחרים בישוב ולהפיק את המירב.
  • להפחתת נפחי האשפה להטמנה התופסים מקום יקר ומזהמים את הקרקע והסביבה.
  • במחזור נכון ואיכותי ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחומרי גלם לשם ייצור מוצרים חדשים או לצורך הפקת אנרגיה ולעשות שימוש בר קיימא במשאבים למען הדורות הבאים.

לשם כך המועצה יחד עם התאגידים השונים, הציבה לנוחיותכם ברחבי היישוב עשרות נקודות מחזור. כמות המכלים וכמות הפינויים מוגדרים ע״י התאגידים השונים בהתאמה.

אבחנה בין פחי המיחזור מתייחסת לסוג הפריטים ומיני הפסולת שאמורים להיזרק אליהם. ללא מיון זה כל תהליך המיחזור מאבד מיעילותו באופן משמעותי ביותר. כדי להקל על הציבור למיין את הפסולת, הפחים חולקו למספר סוגים עיקריים, שכל אחד מהם מיועד לסוג מסוים של פסולת. פחי המיחזור נבדלים זה מזה מבחינה נראות בגוון ובצורה שלהם. 

כל שנותר לכם התושבים למחזר ולמחזר נכון ולהקפיד על השלכת האשפה המוגדרת בהתאם להוראות.