דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 8/22 – מכרז מסגרת לאספקת והתקנת ריהוט רחוב