דלג לתוכן

עדכון גזם ראש השנה והצטרפות לשירות

ת ז כ ו ר ת
הודעות נשלחו לאלפי המינויים על שירות ההודעות.
לנוחיותכם, מצ"ב הקישור להצטרפות:
המשך יום נעים💚