דלג לתוכן

יישום החלטתה של ועדת אפיון וזכאות

ההחלטות של ועדות ועדת אפיון וזכאות תועברנה למנהל מחלקת החינוך המשמש יו"ר צוות שיבוץ

לצורך יישום ההחלטות, בנושא שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד.

הרשות המקומית שבה התלמיד רשום בתעודת הזהות, היא האחראית ליישום החלטתה של ועדת אפיון וזכאות.

הרשות אחראית לשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית הולמת, ככל האפשר קרוב למקום המגורים של התלמיד ורק אם הדבר אינו מתאפשר – מחוץ לתחום שיפוטה, על פי המסגרת שוועדת אפיון וזכאות החליטה עליה.

בחירת המוסד החינוכי תתואם עם המפקח על החינוך המיוחד, בהתייעצות עם השירות הפסיכולוגי-חינוכי.

בהעדר מסגרת חינוך מיוחד מתאימה במקום מגוריו של התלמיד, יפנה מנהל המחלקה לחינוך המיוחד אל הרשות המקומית הקרובה ביותר שמצויה בה מסגרת חינוך מתאימה ויבטיח את קליטתו של התלמיד במסגרת זו, לאחר קבלת אישורה של הרשות הקולטת לפי נוהל השיבוץ הרגיל של תלמידי חוץ, בתיאום עם הפיקוח על החינוך המיוחד ובהתייעצות עם השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בשתי הרשויות.

הודעה בדבר שיבוץ הילד ופרטים נלווים נוספים נמסרים להורה באמצעות מכתב שיבוץ.

תשובות מתקבלות במהלך חודשי הקיץ .

קיימות אפשרויות שונות להשמה בחנ"מ:

גנים טיפוליים: גני עיכוב התפתחותי. גנים תקשורתיים

בתי ספר לחינוך מיוחד : מתמקדים במתן מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות כגון: לקות תקשורתית, לקות למידה, הפרעות נפשיות, הפרעות התנהגות ומוגבלות שכלית התפתחותית.

כיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים- ילדים עם צרכים מיוחדים אשר יכולים להשתלב בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים כגון: כיתות ליקויי למידה, כיתות תקשורת..

תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד לומדים במסגרות הבאות:

גני חינוך מיוחד

בתי-ספר לחינוך מיוחד

כיתות חינוך מיוחד בבתי- ספר רגילים

תלמידי שילוב מסל מוסדי ותלמידים עם סל אישי בחינוך הרגיל

המסגרות המיוחדות שלנו בתל מונד:

מאפיין סוג המסגרת שם המסגרת שעות פעילות כתובת
 

עיכוב התפתחותי

 

טרום חובה +חובה חרוב 7.30-14.00  

רחוב הרימון מתחם אשכול גנים

 

עיכוב התפתחותי

 

טרום חובה +חובה חרוב 7.30-14.00 רחוב הרימון מתחם אשכול גנים
ליקויי למידה

 

כיתה ה' "שלנו" עפ"י תכנית בית ספר רחוב הדקל 64
ליקויי למידה כיתה א' "ניצנים" עפ"י תכנית בית ספר הדקל 62
 

ליקויי למידה

 

כיתה ז' קריית החינוך ע"ש רבין עפ"י תכנית בית ספר הפרדס 44
 

ליקויי למידה

 

כיתה ח' קריית החינוך ע"ש רבין עפ"י תכנית בית ספר הפרדס 44
תקשורתי כיתה י' קריית החינוך ע"ש רבין עפ"י תכנית משרד החינוך הפרדס 44