דלג לתוכן

סיכום ישיבת מליאה 2.3.21

סיכום קצר מישיבת מליאת המועצה מן המניין, שהתקיימה בתאריך 2.3.21:
בפתיחת הישיבה עדכנה ראש המועצה לין קפלן במספר נושאים שטופלו במהלך השבועות האחרונים בעבודה השוטפת של המועצה:
קורונה:
תל מונד ממשיכה להיות ירוקה🍀 עם 20 מאומתים נכון להיום ו-94 מבודדים.
חינוך:
השבוע אישרה ראש המועצה תקציב מיוחד של 300,000 ₪ לפעילות חברתית חווייתית ותגבור לימודי לשכבות ה'-ו' עם דגש לשכבת כיתות ז'-י' שיושבים כבר 353 ימים בבית.
בשבוע שעבר שגרה ראש המועצה מכתב לשר החינוך בבקשה לאפשר פתיחת לימודים לשכבות הללו בתל מונד בשל אחוזי החיסון הגבוהים ותחלואה נמוכה.
לפני 3 ימים אף הואר בנין המועצה בצהוב להזדהות עם מחאת הנהגת ההורים הארצית.
תודה לצוותי בתי הספר ובמיוחד להנהגות ההורים על הדחיפה של הנושא ועל שיתוף פעולה פורה עם המועצה.
הפרטים הסופיים יסוכמו עם המנהלות והיו"רים ויפורסמו לכלל ההורים והתלמידים.
קייטנות פסח: אתמול התקבלה החלטה של מ.החינוך על בית הספר של פסח לגנים ולתלמידי כיתות א'-ב' במגמה לאפשר רצף חינוכי, רגשי וחברתי.
המועצה התחילה בהתארגנות כבר אתמול – מיד עם קבלת ההודעה על כך. פרסום ייצא בהתאם.
בנושא החינוך, יש לציין כי בישיבה זו מוגשים לאישור המליאה 2 תב"רים בחינוך (בהמשך).
מיחזור:
ראש המועצה קיימה פגישה עם מנכ"ל תאגיד תמיר – רני איידלר בכדי לאתר את הסיבות לחוסר שביעות הרצון מכמות המיחזור שהמכלים לא יכולים להכיל.
בישיבה זו הצליחה ראש המועצה להגיע להבנות עם התאגיד על הגדלת הפינויים תוך הפעלת משאית דחס וחיישנים על המכלים.
כמו כן ייערך סקר עם אנשי המקצוע של התאגיד במטרה להוסיף מכלי קרטון לשכונות החדשות ועיבוי במקומות הקריטיים.
תחבורה ציבורית:
בעקבות פגישה שיזמה ראש המועצה לין קפלן עם עמיחי לוי – מנהל אגף בכיר רישוי ותפעול תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, לבקשתנו מלפני שבוע סונכרנה יציאתו של אוטובוס קו 43 היוצא מהתחנה המרכזית בנתניה – משעה 11.55 לשעה 12.10 כך שתושבי תל-מונד יכולים להספיק לרכבת.
כמו כן בימים אלה מוקם אגף חדש – מדידה לניטור ומדידת שירות. הובטח לנו כי תעשה סקירה מקיפה על המצב בתל מונד. הפירסום ייצא לאחר אישור שיינתן לחב' קווים.
ועדת תנועה יישובית:
הועדה התכנסה השבוע לאחר יותר מחצי שנה בה לא התכנסה. בוועדה מתקבלות החלטות שונות הנוגעות לנושאי תמרור, סימון כבישים, במפרים, חניות ועוד. הצטברו כ-40 נושאים להחלטת הוועדה! ראשונה, כחלק ממדיניות של שקיפות שראש המועצה מבקשת להוביל וכחלק ממהלכי שיתוף ציבור – יועלה פרוטוקול הועדה לאתר המועצה.
שיטור יישובי:
גם פה יש בשורה לישוב. בעקבות פגישה עם מפקד שדות, תל-מונד נכנסת לפרויקט של "שיטור יישובי" במסגרתו המשטרה תקצה לנו כח שיטור משמעותי נוסף שילווה את הפיקוח שלנו (המועצה נמצאת בקליטת פקח נוסף) מה שיגדיל את איכות ונושאי הפיקוח ביישוב.
דיווח קצר על שיקום ופיתוח:
הסתיימו עבודות הביוב באלי כהן, בעיה שלא טופלה במשך שנים רבות
שלב א' של 182 לקראת סיום צפי: אפריל (תשתיות, ביובי מים, בזק הוט ואספלט והכנה לתאורה) כולל אספלט (בעיקר רחובות משולבים), לאחר סיום שלב א', אפשר יהיה לתת היתרי בנייה.
פרויקט 105 מתקדם – נמצא בשלב עבודת אבני שפה למדרכות ואספלט שיאפשר לתת טפסי 4.
בבוצר המדרכות שהיו תקועות הרבה מאוד זמן – מתקדם מתוך כוונה לסיים לפני פסח.
כך גם השצ"פ מההדס לנוטע ב89.
רחוב הארבל, רחוב באזור ותיק שלא פותח הרבה זמן נמצא בתכנון ולפני ביצוע.
כמו כן אושרו ברב קולות ההחלטות הבאות:
1. הגדלת חוזה התקשרות ב- 50% עם צבי כהן – מיחזור.
2. אישור הסכם גישור – מצדר – אשפה.
(סיגל שמבירו זהבי נמנעה מהצבעה בשל עבודתה בעירית נתניה)
אושרו פה אחד הנושאים הבאים:
1. פתיחת תב"ר במין משרד החנוך) על 2 מרחבי הכלה בביה"ס "אור תורה" ובביה"ס "שלנו" , אילן הדס – מנהל מח' החינוך הציג את הנושא: היום, יותר ויותר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים משולבים בתוך מערכת החינוך. מרחבי ההכלה מיועדים לתת תחושה של פתיחת וחום, עם עיצוב מיוחד, במיקום מרכזי – נועד לתלמידים, ההורים וצוות ההוראה.
ההחלטה התקבלה ע"י הצוותים והפיקוח.
2. פתיחת תב"ר (במימון משרד החינוך) גן עתידי. הנושא הוצג ע"י מנהל הקדם יסודי איתי דקל: הגן שיוקם מדבר על עשייה המותאמת למאה ה-21 עם אפשרות של ביטוי אישי לכל ילד. למידה בקצב אישי, למידה במרחבי החיים ועוד. הגן הנבחר הוא גן התאנה השוכן באשכול הרימון המאגד בתוכו: גן ממלכתי, גן לחינוך המיוחד וגן ממ"ד, ע"י בחירת גן זה, יוכלו 4 גני ילדים ליהנות מסביבה משתנה ויצירת פינות הכלה וחקר.
ההחלטה התקבלה ע"י הצוותים והפיקוח.
בהזדמנות זו, תודות לכל מערכת החינוך שלנו שידעה בתקופה מאתגרת זו לפעול לפתיחת גני הילדים ומוסדות החינוך – כבשגרה. ויתרה מזאת, המציאה את עצמה בפרויקטים ייחודיים תוך מענה רגשי, חברתי וחינוכי. ותודה להנהגת ההורים שנותנת יד ושותפות מלאה למיזמים המשותפים להם ולמועצה – בכל דבר ועניין.
3. פתיחת תב"ר במימון קרנות הרשות לנושא שילוט ותמרור רחובות.
4. פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בשטחים ציבוריים במימון קרנות הרשות.
ולנושא וועדות המועצה:
הוחלט במשותף, כל הסיעות, לדון באיוש הועדות.
בהתאם לכך, נקבעה פגישה כבר לשבוע הבא.
ישיבת המליאה הוקלטה וניתן לצפות בה באתר המועצה. מצ"ב הקישור: