דלג לתוכן

פיקוח – דוחות חניה

מחלקת הפיקוח והרישוי במועצה המקומית החלה להפעיל מערכת פיקוח ברחבי המושבה

וזאת במטרה להגביר ולמנוע עבירות המשבשות את סדר התנועה ומסכנות את התושבים .

במסגרת זו  – יינתנו דוחות חניה ותופעל ניידת פיקוח לאכיפה (באמצעים אלקטרוניים) .

לנוחיותכם – הסבר הפעולה וקישור ישיר לביצועה :

  • דו"ח חניה" זוהי הודעה על תשלום קנס בשל עבירה על חוק עזר עירוני בגין העמדת רכב או חנייתו

במקום מוסדר ללא תשלום אגרה או במקום בו חניית הרכב אסורה.

דו"חות החניה ניתנים ע"י פקחים, שוטרים וכן באמצעות מצלמות ניידות ונייחות.

בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי הרכב, תמונות הרכב ופרטי העבירה.

←לתשלום / לצפייה בפרטי הדו"ח / הגשת ערעורלחץ כאן

  • לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחלופין לערער עליה,

לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה.

בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר,

הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים.

 

←למוקד חברת "מטרופארק" 

ישנו מענה אנושי לכל בירור או שאלה 

03-9112253

שעות פעילות:

א', ג' – 12:00-16:00

ב', ד', ה' – 8:30-12:30

 מחלקת פיקוח: מזל גל  – מנהלת המחלקה

ליצירת קשר : 09-7774123

mazal@tel-mond.muni.il