דלג לתוכן

פיקוח – דוחות

מחלקת הפיקוח והרישוי במועצה המקומית החלה להפעיל מערכת פיקוח ברחבי המושבה

וזאת במטרה להגביר ולמנוע עבירות המשבשות את סדר התנועה ומסכנות את התושבים .

במסגרת זו  – יינתנו דוחות חניה ותופעל ניידת פיקוח לאכיפה (באמצעים אלקטרוניים) .

לנוחיותכם – הסבר הפעולה וקישור ישיר לביצועה :

  • דו"ח חניה" זוהי הודעה על תשלום קנס בשל עבירה על חוק עזר עירוני בגין העמדת רכב או חנייתו

במקום מוסדר ללא תשלום אגרה או במקום בו חניית הרכב אסורה.

דו"חות החניה ניתנים ע"י פקחים, שוטרים וכן באמצעות מצלמות ניידות ונייחות.

בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי הרכב, תמונות הרכב ופרטי העבירה.

←לתשלום / לצפייה בפרטי הדו"ח / הגשת ערעורלחץ כאן

  • לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחלופין לערער עליה,

לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה.

בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר,

הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים.

תושבים יקרים , 

שירות חדש במחלקת פיקוח :

מהיום ניתן לבצע תשלום / ערעור / עיון גם לקנסות שניתנו בשל עבירה על חוק מחוקי העזר העירוני או חוקי סביבה .

אין צורך יותר לצאת מהבית – יש אפשרות לבצע את כל הפעולות מהמחשב / מהנייד – בקלות.

(חשוב לציין שוב כי מדובר על דוחות כגון: הוצאת אשפה וגזם , פיקוח כלבים, שימור רחובות , שמירה על הניקיון ועוד -את הרשימה המלאה יש למצוא בקישור הנ"ל : חוקי עזר תל-מונד)

לפניכם הסבר וקישור לפעולה הרלוונטית:  

  • הודעת תשלום קנס פיקוח -זוהי הודעה על תשלום קנס בשל עבירה על חוק מחוקי העזר העירוני או חוקי סביבה כדוגמת חוק שמירת הניקיוןדו"חות הפיקוח ניתנים ע"י פקחים, בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי העבירה ותמונות העבירה.

באפשרותך לשלם את דו"ח הפיקוח באתר זה באמצעות הקשת הנתונים מהדוח בשדה המתאים.

←לתשלום / לצפיה בפרטי הדו"ח / הגשת ערעור ⇒ לחץ כאן

  • הצגת פרטי דוח פיקוח – בלחיצה על כפתור "פרטי דוח" ניתן לצפות בהודעת תשלום הקנס המקורית, לרבות קבלת פרטים אודות העבירה, תאריך ושעת העבירה, תיאור העבירה, סכום הקנס המקורי וכן פרטים נוספים ככל כשקיימים. בנוסף, בלחיצה על כפתור זה, ניתן גם לצפות בתמונות המתעדות את העבירה.
  • דרישת תשלום פיקוח –  לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבהבכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר, הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגוריםהקנס החלוט נשלח במסגרת "דרישת תשלום". בלחיצה על הכפתור "תשלום דרישת תשלום" באפשרותך לשלם את הקנס, זאת אף במקרה בו ננקטו נגדך הליכים אכיפה מנהליים (כגוןצווי עיקול בנקצווי עיקול מיטלטלין ברישוםצווי עיקול מיטלטלין בפועל וכו')

ניתן גם ליצור קשר באחת הדרכים הבאות:

 

לתמיכה בכל מהלך הדוחות – או לכל תקלה / שאלה

ישנו מענה אנושי לכל בירור או שאלה

מטרופארק :

03-9112253

שעות פעילות:

א', ג' – 12:00-16:00

ב', ד', ה' – 8:30-12:30

לתחום דוחות חניה – יש ללחוץ על הקישור הנ"ל