41 ימים "נקיים", ללא חולי קורונה בתל-מונד

41 ימים "נקיים",
ללא חולי קורונה בתל-מונד

והכל…. בזכות…
אחריות אישית וערבות הדדית שהן לא מילים בעלמא אצלנו.
הן מציאות יומיומית.
תודה לכם תושבים יקרים על היענות ומשמעת.
מצ"ב סרטון מקצת (!) הדברים ועל קצה המזלג מאירועים שנעשו אצלנו בתקופה האחרונה.