דלג לתוכן

אישור ממשרד הפנים

מתחילים לראות את קצה האור…

משרד הפנים אישר תב"ר לשיקום כבישים ומדרכות ע"ס 265,000 ש"ח,

דבר שיאפשר לבצע את העבודות הדחופות, זאת למרות ועל אף שתב"ר חשוב זה לא עבר במליאת המועצה.

תודה לממונה על המחוז במשרד הפנים על ההבנה לנחיצות העבודות ודחיפותן ואישר את התב"ר לביצוע תיקונים דחופים הנוגעים לנזקי החורף ובכלל.

המועצה תמשיך ותפעל באחריות ובנחישות אל מול כלל הגורמים כדי לאפשר את השירות הטוב ביותר, לכם התושבים.