דלג לתוכן

הבהרה – גינון בר קיימא וריסוסים

לאור הפרסומים השונים שהועלו בנושא גינון בר קיימא וריסוסים ביישוב, חשוב לנו להבהיר מספר נקודות חשובות:

כבר כיום המועצה מתקדמת בהתייחסותה לנושא זה אל מול מרבית הרשויות והיא שמה לה למטרה לשפר את איכות החיים של התושבים בין השאר באמצעות מעבר לגינון בר קיימא והפחתת ריסוסים.

במהלך זה הצטרפה המועצה לכ- 20 רשויות בלבד הנמצאות כבר בתהליך ו-18 שכבר מבצעות את המהלך. אנחנו כבר בתהליך!

מדובר על קומץ (ואנחנו בתוכם) מתוך 257 רשויות.

אז קצת מידע על מה אצלנו:

?? הופסק השימוש בריסוס במדרכות.

?? נאסר השימוש בראונדאפ (למרות שהוא מאושר עי משרד החקלאות והגנת הסביבה) ובגליגן.

?? המועצה התקשרה עם מומחית שהחלה את עבודתה להכנת תכנית כוללת בנושא לאחר מיפוי הקיים ובחינה מעמיקה של הצרכים הספציפיים ומאפייני היישוב כפי שמבוצע ברשויות אחרות הנמצאות בתהליך.

??המועצה נטעה עשרות עצים במיקומים מרכזיים.

בפארק היערות יתווספו מעל 200 עצים נוספים.

המונח גינון בר קיימא מתייחס בין השאר לסוג הצמחייה, לאופן הטיפול בצמחיה, סוגי מצעים ועוד שיפחיתו צמיחת עשביה ואת הצורך בריסוסים.

כל הרשויות שעשו את המהלך עשו אותו באופן אחראי ומקצועי תוך הכנת תכנית עבודה מסודרת ופיילוטים, על מנת לא לפגוע בתחזוקה  השוטפת ובחזות היישוב.

נדגיש כי המועצה פועלת בשקיפות מלאה בנושא זה, כמו בכל הנושאים שעל שולחנה.

במקרה של הפרת ההנחיות על ידי קבלן הגינון כתוצאה מטעות אנוש, ננקטו מיד הסנקציות העומדות לרשותנו על מנת שמקרים אלו לא ישנו.

בהזדמנות זו תודה והערכה לאילה רבין יו"ר ועדת איכות הסביבה על העלאה וקידום הנושא ולצוות הועדה.

אנו עושים ונמשיך לפעול למען בריאותם של תושבינו.

גם בנושא חשוב זה