דלג לתוכן

מכרז משותף (פומבי) מס' 1/19 במתחם תב"ע 182 בתל מונד

מכרז משותף (פומבי) מס' 1/19 – לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במתחם תב"ע 182 בתל מונד

1. הצעת המכרז

2. נוסח סופי 

3. כתב כמויות 

4. נספח 3.3 כתב כמויות