דלג לתוכן

המועצה המקומית דוחה תשלום ארנונה לבעלי עסקים

חושבים עליכם!

לאור משבר הקורונה המתמשך ועל מנת להקל על בעלי העסקים בישוב,

התקבלה החלטה במועצה (לאחר אישור משרד הפנים) לדחות את תשלומי הארנונה לחודשים

1-2/2022 ועד לתאריך 30/3/2022

לעסקים שטרם שילמו ארנונה לתקופה זו ועל פי הסיווגים שבקישור המצורף.

יש להדגיש כי לתשלומים שיידחו לא יתווספו תשלומי ריבית פיגורים, אלא אך ורק הפרשי הצמדה.

לנוחיותכם,

מצ"ב קישור למילוי הטופס לבקשת דחיית התשלום:

טופס בקשה לדחיית ארנונה לעסקים עקב התפשטות נגיף האומיקרון (ctconnect.co.il)

תמיד בשבילכם,

המועצה המקומית תל-מונד