דלג לתוכן

גשם, רוח, סערה – מוכנים ומוגנים

כאשר רועש וסוער בחוץ, התנועה ברחובות מועטה, חלונות בתי השכנים מוגפים –

אנו מחויבים להגביר ערנות.

להיות קשובים לרעשים.

אל לנו לבטל "אולי זו הרוח"…

יש לוודא נעילת חלונות

למי שעדיין לא התקין אלמנט אבטחה זה הזמן

יש להפעיל את מערכות האזעקה בבית גם כשנמצאים בבית והולכים לישון.

לדווח 100 אם רואים אדם חשוד או רכב חשוד.

יש להשאיר אור בחצרות הבתים.

כשעוזבים את הבית כדאי לעדכן שכן קרוב או חבר שלא תהיו בבית בטווח זמן

כולל שבתות בבוקר כשיוצאים מהבית לפרקי זמן.

 

בכל מקרה של אירוע יש לחייג מיד 100

ולאחר מכן לעדכן את המש"ק המקומי שלומי מלכה

050-6271155