דלג לתוכן

תקציב המועצה 2020

מליאת המועצה התכנסה היום 29.12.19 

ואישרה פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2020 .

הצעת תקציב 2020