דלג לתוכן

תקנות למניעת הטרדה מינית

הממונה על נושא ההטרדות המיניות במועצה מקומית תלמונד: רונית נחום.
טלפון: 097774129
פקס: 097774119
דואר אלקטורוני: tel-mond@zahav.net.il

לחץ על הקישור למטה לתקנות הטרדה מינית חובת המעביד התשנ”ח 1998
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/F3B0257A-64C8-4EBE-B3FD-251000C9768F.htm