דלג לתוכן

תל- מונד, ישוב מנגן

השנה, לראשונה בתל- מונד, הוחל פרוייקט "בית ספר מנגן".

המיזם התרבותי בית ספרי עובד בשיתוף פעולה מעולה בין אגף החינוך של המועצה והמרכז הקהילתי המזינים זה את זה ומובילים את תוכנית המוסיקה בארבעת בתי ספר היסודיים.

התלמידים לומדים נגינה כחלק מתכנית הלימודים בבית הספר במטרה לחשוף את התלמידים למוסיקה באמצעות נגינה, ללמד את שפת המוסיקה ובהמשך לאתר את התלמידים הבולטים ולכוונם ללימודי המשך במגמת המוסיקה.

השבוע, עם השיעור הראשון הגיעה ראש המועצה לין קפלן מלווה במנהלת המרכז הקהילתי איריס אייזנברג ומרכז הפרוייקט אלכס לחוות את ההתרגשות של התלמידים והמורים למוסיקה.