דלג לתוכן

תכנית בין המושבים

קצת ארוך, אבל חשוב?
תושבים יקרים,
לאור דיסאינפורמציה ועובדות מוטעות שמופצות לצערנו כולל בעצומה בנושא,
להלן המידע בנושא תכנית בין המושבים:
? ישיבת מועצה: תכנית בין המושבים הוצגה במליאת המועצה ברמת העקרונות התכנוניים ולא(!) הובאה לאישור המועצה.
המטרה: הצגת התכנון הנוכחי להתייחסות חברי המועצה.
? מיקום: הפרויקט המתוכנן ממוקם בפאתי היישוב בכניסה הצפון מזרחית מול בית העלמין ובצמוד לכביש 553.
?קרקע: בעלות פרטית. ייעוד מקורי: תחנת דלק ומבנה מסחרי בשתי קומות. בסמיכות לשטח המסחרי וכאזור חיץ – שטח ציבורי (שצ"פים).
? ציר הזמן: התכנית החלה להיות מקודמת בקדנציה הקודמת. נערכו מספר פגישות בקדנציה זו עם ראש המועצה, היועץ המשפטי של המועצה והגורמים המקצועיים במועצה.
בפגישה הראשונה בשלהי הקדנציה הנוכחית הוצג על ידי היזמים תכנון הכולל שטחי מסחר ומשרדים בגובה של 10 קומות. ראש המועצה ביקשה להפחית גובה. היזמים הסכימו בהמשך להוריד 2 קומות.
-במהלך התקופה אף הוגשה על ידי היזמים ישירות לוועדה המחוזית תכנית הכוללת תחנת דלק ומבנה בעל 9 קומות. יש לציין שבסמכות הועדה המחוזית לקדם תכנית שכזו גם מעל לראש של המועצה. ראש המועצה סברה שיש להמשיך ולהידבר עם היזמים ולהגיע להבנות ובעזרת חבר המועצה דודו גרינברג היזמים חזרו להידברות.
-בתכנון הקיים מרבית השטחים מיועדים למשרדים וחלקם למסחר.
⭐️הסימולציה שנערכה על ידי תושבי הנחלים מבוססת על סימולציה שמופיעה באתר של היזמים שם מופיעות תוכניות שאינן עדכניות והן לא אלו שהוצגו במליאת המועצה. כך או אחרת התוכנית אינה סופית.
?תנועה: מרכז מסחרי באזור ישחרר תנועה ממרכז היישוב העמוס לעייפה וייתן מענה לכ-1,700 בתי אב נוספים (כ-5000 תושבים) שיגיעו לאזור המזרחי של היישוב, תוצר של תכניות מאושרות מקדנציות קודמות.
?בכניסה למתחם מתוכננת כיכר כך שכל התנועה מכביש 553 למתחם לא תכנס ליישוב ותנותב מיד למרכז המסחרי, ממנו והחוצה.
?שצ"פים: בתכנון הקיים כל השצ"פים שנועדו לשמש חיץ בין המרכז לבתים הגובלים יהפכו לשפ"פים כלומר יישארו ירוקים (שטח פרטי פתוח), למעט השצ"פ הצפוני הגובל בכביש 553 ושנמצא בין המבנה המתוכנן לכביש 553 שיהפוך לחנייה נוספת.
?חניות: בתכנון הקיים 2 מפלסים תת קרקעיים של חניות.
? המרכז יוסיף מקומות בילוי ופנאי (מתוכננת גם בריכה) ומקומות תעסוקה לתושבי היישוב.
?שיתוף תושבים: ראש המועצה תיפגש, עם התושבים כדרכה.
פנייה ראשונה מתושבי הנחלים (השכונה הגובלת במרכז) לקיים פגישה עם ראש המועצה התקבלה רק אתמול.
תתואם כאמור פגישה.
?התכנית תעלה לדיון גם בוועדת תכנון ופיתוח.
המועצה פוסלת מכל וכל אמירות מטעות כאלו ואחרות על חוסר שקיפות (עקרונות התכנית הוצגו כאמור במליאת המועצה המועברת בשידור חי ומוסרטת בווידאו!)
וכן את האמירות על "מפלצות", פקקים ועומסים בעוד שנהפוך הוא, המרכז ישחרר עומס כאמור ממרכז היישוב.
שוב נדגיש התוכנית אינה סופית, מובנים החששות של התושבים הגובלים ותתקיים בהקדם הפגישה עם ראש המועצה, בלב חפץ ואוזן קשובה לבקשות התושבים.