דלג לתוכן

תכנית בין המושבים – עדכון חשוב:

לאור דיסאינפורמציה ואמירות מטעות המופצות לצערנו, במדיות השונות,

נבהיר את העובדות:

? מיקום הפרויקט: פאתי היישוב בכניסה הצפון מזרחית מול בית העלמין ובצמוד לכביש 553.

? במתחם מתוכננים שטחי משרדים מסחר ובריכה.

?תנועה: מרכז מסחרי באזור המדובר ישחרר תנועה ממרכז היישוב העמוס וייתן מענה לעוד כ-1,700 בתי אב שיתווספו לישוב (כ-5000 תושבים) באזור המזרחי של היישוב, תוצר של תכניות שאושרו בקדנציות קודמות.

?בכניסה למתחם  מתוכננת כיכר כך שכל התנועה מכביש 553 למתחם לא תכנס ליישוב ותנותב למרכז המסחרי, ממנו והחוצה.

?שצ"פים: בתכנון הקיים כל השצ"פים שנועדו לשמש חיץ בין המרכז לבתים הגובלים יהפכו  לשפ"פים כלומר יישארו ירוקים (שטח פרטי פתוח), למעט השצ"פ הצפוני הגובל בכביש 553 ושנמצא בין המבנה המתוכנן לכביש 553 שיהפוך לחנייה נוספת.

?חניות: בתכנון הקיים 2 מפלסים תת קרקעיים של חניות.

? המרכז יוסיף מקומות בילוי ופנאי (מתוכננת גם בריכה) ומקומות תעסוקה לתושבי היישוב. בנוסף, המרכז יוסיף הכנסות למועצה שכידוע סובלת מהיעדר אזורי מסחר ותעסוקה

מניבי הכנסות ואי לכך תקציב המועצה מוגבל מאוד. במקביל לקידום תכנית המתאר חשוב לתת מענים לטווחי זמן קצרים יותר.

?קרקע: בעלות פרטית. ייעוד מקורי: תחנת דלק ומבנה מסחרי בשתי קומות. בסמיכות לשטח המסחרי וכאזור חיץ – שטח ציבורי (שצ"פים).

? ציר הזמן: התכנית נדונה בקדנציה הקודמת. בקדנציה זו נערכו מספר פגישות עם ראש המועצה, היועץ המשפטי של המועצה והגורמים המקצועיים במועצה. בפגישה הראשונה שהתקיימה בתחילת הקדנציה הנוכחית הוצג על ידי היזמים תכנון הכולל שטחי מסחר ומשרדים בגובה של 10 קומות.

ראש המועצה ביקשה להפחית גובה. היזמים הסכימו בהמשך להוריד 2 קומות.

במהלך התקופה אף הגישו היזמים ישירות לוועדה המחוזית תכנית הכוללת תחנת דלק ומבנה בעל 9 קומות.

יש להדגיש כי בסמכות הועדה המחוזית לקדם תכנית כזו גם בלי אישור המועצה. בשל כך, סברה ראש המועצה כי ש להמשיך ולהידבר עם היזמים ולהגיע להבנות ובשנה האחרונה מקיימת המועצה שיח עם היזמים על מנת לייצר פרויקט מיטבי לכלל האוכלוסייה במושבה.

בתכנון הקיים מרבית השטחים מיועדים למשרדים וחלקם למסחר.

⭐הסימולציה שנערכה על ידי תושבי הנחלים מבוססת על סימולציה שמופיעה באתר של היזמים שם מופיעות תוכניות שאינן עדכניות ולא הן אלו שהוצגו במליאת המועצה.

כך או אחרת התוכנית אינה סופית.

?תכנית בין המושבים הוצגה במליאת המועצה  ברמת העקרונות התכנוניים לקבלת התייחסות. התכנית לא הובאה לאישור המועצה.

?החששות של התושבים הגובלים בתוכנית מובנת.

בשבוע הבא תתקיים פגישה  עם ראש המועצה ונציגות התושבים בלב חפץ ואוזן קשובה ותוך כוונה להגיע להבנות. תתקיים גם פגישה עם כלל התושבים.