דלג לתוכן

תב"ר (תקציב בלתי רגיל) למפגעי כבישים ומדרכות

עדכון חשוב:
המועצה מבצעת בהיקפים גדולים ומשמעותיים, על פי הצורך, טיפול במפגעי בטיחות בכבישים ובמדרכות.
העבודות כוללות גם את יישום המלצות ועדת תנועה, שיקום מדרכות וכבישים ועוד.
הנושא חשוב ואקוטי בהתחשב בעובדה שהחורף כבר כאן ואנו נדרשים לביצוע עבודות מנע וטיפול במפגעים
בלתי צפויים שיווצרו (נפילת עצים ותמרורים כתוצאה מסופות, הצפות ועוד).
מדובר בתקציב חשוב מאין כמוהו לטובת בטיחות התושבים.
בכל שנה מוגש תב"ר ( תקציב בלתי רגיל) לאישור המליאה לנושא זה.
מקור המימון הוא מהיטל אגרות כבישים ותיעול, וזה ייעודו.
לצערנו, במליאה האחרונה לא אושר תקציב זה על ידי חברי האופוזיציה.
בימים האחרונים נעשה ניסיון נוסף לקדם החלטה זאת מול חברי המליאה אך ללא הצלחה.
בקשת חברי המועצה לאשר תקציבית ובנפרד כל תיקון שנדרש אינה ריאלית.
מועצה אינה יכולה להתנהל כך.
אי אפשר (ולא צריך) לבקש אישור לכל עבודה קטנה כגדולה ולעבור את משרד הפנים בכל בקשה כזו!
הדבר לא ישים ולא מקובל ופוגע בבטיחות התושבים.
בימים אלה, עם סיום התקציב בתב"ר ואי אישור התב"ר החדש לא נוכל להמשיך ולטפל במפגעים.