דלג לתוכן

שקיפות מידע

הממונה על חופש המידע במועצה:
רונית נחום – דוברת המועצה והממונה על פניות הציבור
tel-mond@zahav.net.il
טל. 09-7774129
פקס 09-7774119