דלג לתוכן

שינויים מתוכננים ביום העצמאות – גזם ואשפה

הוצאת גזם:
איזור יום ג' ידחה ביום.
כלומר, ההוצאה תעשה ביום רביעי ותיאסף ביום חמישי.
פינוי אשפה ביתית:
עובדי האשפה יעבדו במהלך שעות ליל רביעי.