דלג לתוכן

פורטל חירום לאומי , שגרת החיים החדשה החל מ-6.9.20

שגרת החיים החדשה

כל ההנחיות העדכניות לפי נושאים ותחומי פעילות החל מהתאריך 6.9.2020

תוכנית הרמזור מתווה את ההתמודדות עם נגיף הקורונה, באמצעות סיווג כל ישוב בארץ בהתאם לרמות התחלואה שלו, וקביעת מגבלות ההתקהלויות בהתאם.

כדי לאתר את המידע הנדרש לכם – ריכזנו את כל ההנחיות העדכניות לפי נושאים ותחומי פעילות, שייכנסו לתוקף החל מה-6.9.2020:

תוכנית הרמזור – ההתמודדות עם נגיף הקורונה מתבצעת כיום באמצעות סיווג כל יישוב בארץ לירוק, צהוב, כתום או אדום. למידע אודות המשמעות של כל צבע מבחינת רמות התחלואה והמגבלות הנגזרות מכוחו.

הנחיות מותאמות לכל יישוב – המאבק בנגיף הקורונה כולל כיום מדיניות אזורית המותאמת למצב התחלואה ביישוב. למידע אודות המגבלות החלות על היישוב שלכם.

הנחיות ברמה ארצית  – התחומים החיוניים שבהם נקבעה הסדרה ארצית ואחידה של מגבלות התקהלות ותפוסה במקומות ציבוריים ועסקיים. למידע נוסף.

סמכויות הרשות המקומית – תשאול אפידמיולוגי, פינוי למלוניות ואכיפה – למידע אודות הסמכויות שניתנו לרשויות המקומיות לשם התמודדות עם מצב התחלואה שבתחומן.

הנחיות לבתי עסק – התנאים להעסקת עובדים, מספר הלקוחות שאפשר לקבל בו זמנית, ההנחיות לעסקים באזורים מוגבלים והקנסות הצפויים למי שיפר את ההנחיות. למידע נוסף.

מדיניות ביישוב ירוק – יישוב ירוק הוא יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה נמוכה ולכן תתאפשר בו פעילות מקסימלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים תוך הקפדה על ההנחיות. למידע נוסף.

מדיניות ביישוב צהוב – יישוב צהוב הוא יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה בינונית ולכן תתאפשר בו פעילות מותאמת של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים. למידע נוסף.

מדיניות ביישוב כתום – יישוב כתום הוא יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה ולכן תתאפשר בו פעילות מצומצמת של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים. למידע נוסף.

מדיניות ביישוב אדום – יישוב אדום הוא יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה מאוד ולכן תתאפשר בו פעילות מינימלית בלבד של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים . למידע נוסף.

אזורים מוגבלים – המקרים שבהם מותר לצאת ולהכנס מאזורים מוגבלים, הגבלות על יציאה מהבית, השירותים הזמינים לאזרחים והקנסות על הפרת ההנחיות. למידע נוסף.

מתווה פתיחת שנת הלימודים – האופן שבו יפעלו גני הילדים ובתי הספר בשנת הלימודים תשפ"א והנחיות משרד הבריאות לקיום הלימודים. למידע נוסף.