דלג לתוכן

ראשי רשויות ושרת הפנים

פגישה של ראשי רשויות עם שרת הפנים אילת שקד וגם ראש המועצה שלנו.

עלו מצוקות שונות של השלטון המקומי כולל נושא מענקי האיזון והקושי של רשויות

כמו תל מונד בחתך סוציו אקונומי גבוה עם מיעוט הכנסות. בהצלחה לשרת הפנים!

ניכר שיש רצון אמיתי לפעול ולשפר.