דלג לתוכן

קצינת ביקור סדיר

קב"סית: אביטל תלם

avitaltelem50@gmail.com

קבלת קהל:
בתיאום מראש מול מזכירת חינוך:

09-7774107  דורית כהן

 

תפקידי הקב"סית (קצינת ביקור סדיר)

1. מניעת נשירה ממערכת החינוך.
2. איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חלופית עבורם.
3. טיפול בתלמידים, המוגדרים כנושרים סמויים.
4. ליווי תוכניות למניעת נשירה מטעם המחלקה לביקור סדיר.
5. עמידה על משמר זכויותיו של התלמיד בהתאם לחוקים ולתקנות בחוזרי מנכ"ל.
6. רכזת ועדות השמה.
7. רכזת מועדונית.