אז… גנרל חורף הגיע אלינו עם גשמי הברכה,
ולמרות שעדיין הקור לא מכה בכל עוזו, ניתן היה להריח את הקמינים כבר דולקים (אולי לקלות ערמונים?!)
בכל מקרה, ועם הרבה רצינות וחשיבות לנושא זיהום האוויר מתנורי הסקה על עץ (קמינים):
ע״פ המשרד להגנת הסביבה תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר באמצעי החימום הביתיים.
המזהמים מכולם הם אלו שלא נבנו בתקנים הנדרשים.
תנורי הסקה ביתיים המוסקים בעץ פולטים מזהמים שיש בהם סכנה לבריאות ובהם חלקיקים נשימתיים ותרכובות אורגניות כגון חומרים אורגניים טבעתיים פוליארומתיים (PAHs), בנזן ופורמאלדהיד.
מקצת מחומרים אלו ידועים בהיותם מחוללי סרטן או מוטגניים (מחוללי מוטציות), רעילים ואף גורמים למפגעי ריח.
לתנורי עץ ביתיים ייתכנו השפעות מזיקות על הבריאות והסביבה רק כאשר נעשה בהם שימוש לקוי.
בשנים האחרונות התקבלו במוקד המועצה ובמוקד המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה ביתיים בעץ.
נציין שבשנה האחרונה במיוחד, בתקופת הקורונה, ישנם תושבים,
במיוחד מאוכלוסיות רגישות כגון חולי דרכי נשימה, מבוגרים ועוד אשר חרדים במיוחד לבריאותם.

לכן:
א. הפחיתו את השימוש בקמין העדיפו לחמם את הבית באמצעים מזהמים פחות.
ב. ע״פ המשרד לאיכות הסביבה בשימוש בתנור הסקה על עץ יש להקפיד על:
• שימוש בתנור תיקני בלבד העומד בתו התקן הישראלי.
• שימוש בחומר בערה נכון (טבעי, נקי ויבש או כופתיות פלסט)
• להקפיד על תחזוקה נכונה אחת לשנה, מומלץ ע״י בעל מקצוע.
לרשות המקומית הוקנו סמכויות למניעת מפגעים על פי חלק ו' בפקודת בריאות העם, 1940.
במסגרת סעיף זה הוענקו לרשות המקומית סמכויות למניעת מפגעים,
ובכלל זה הסמכות למסור הודעה הדורשת סילוק מפגע כולל הוראות להסרתו.
מנהלת מח' הרישוי והפיקוח אחראית לנושא זה ולהתראה על מפגע ניתן לדווח למוקד "קשובים לך" 09-7774100, באפליקציה ובאתר המועצה.
המועצה תפעל לבדיקה ותפעל בהתאם לסמכויות ועפ"י הנחיות חוק העזר.

קמינים והשפעתם לסביבה