דלג לתוכן

קידום החינוך במיוחד בתל מונד

התקיימה פגישה בנושא קידום החינוך במיוחד בתל מונד בהשתתפות חברת המועצה יונת ארז חגאי,

מירה דניטל מפקחת חינוך מיוחד, הילית טופז מנהלת מתי"א חפר השרון ומחלקת החינוך.

ראש המועצה ציינה הדגישה את חשיבות החינוך המיוחד בתל מונד ולאחר הצגת הנתונים,

בדגש על תחום בריאות הנפש בו חלה עלייה גדולה ומטרידה בשנים האחרונות ברמה הארצית (וגם אצלנו) ואת נושא הנגשת המידע להורים.

המפקחת החמיאה לפעילות מחלקת החינוך בתחום החינוך המיוחד וציינה

שבתל מונד ביחס לרשויות אחרות רב הילדים מקבלים מענה בקהילה.

סוכם על גיבוש תכנית בתחום בריאות הנפש, על בחינת האפשרות לקדם בניית שני גני חינוך מיוחד נוספים בתל מונד,

על הנגשת מידע ברשות ועל המשך הרחבת המענים בתחום החינוך המיוחד.