דלג לתוכן

קורונה – מידע לציבור 21.1.21

תושבים יקרים,
הממשלה האריכה את משך ההגבלות על יציאה מהבית ועל מקומות העבודה עד ליום ראשון, 31.1.2021.
לתקופה זו, אושרו ההקלות הבאות בפעילות מסגרות הלימוד:
* מוסד להשכלה גבוהה – ניתן לאפשר ל-5% מהתלמידים, גישה אל המוסד לצורך ביצוע מבחן מקוון או לצורך ביצוע מבחן בשל לקות למידה.
ניתן לקיים בחינות בגרות ובחינות מתכונת.
בנוסף, נקבעו הגבלות חדשות למגיעים לישראל, לפיהן יש להציג אישור החלמה או תוצאת בדיקת קורונה שלילית בטרם עליה לטיסה לארץ.
לכל ההנחיות העדכניות וההגבלות החדשות