דלג לתוכן

קול קורא קשרי קהילה של אגף החינוך

ממשיכים להשקיע בחינוך.

חינוך – קהילה.

זה התחום שבו בחרה המועצה להתמקד השנה במסגרת קול קורא לבתי הספר.

ועל מה מדובר??

אגף החינוך במועצה בניהולה של מאיה גבעון החל בפרוייקט חדש תוך כוונה שיהפוך למסורת:

כל שנה יבחר תחום בו יתמקד הקול קורא ויקיף את כל בתי הספר.

השנה – עידוד קשרי קהילה ביישוב.

קרי, קשר עם ותיקי היישוב, בעלי עסקים , תנועות הנוער, גני הילדים, מוסדות ציבור ועוד.

השבוע אושרו היוזמות שהגישו בתי הספר.

מאחלים הצלחה ובעיקר הנאה מהפרויקטים שנבחרו ומוצגים בתמונה המצ"ב