דלג לתוכן

קול קורא – ועדת ערר לארנונה , רישיון רוכלות