דלג לתוכן

פרסום תקנות בדבר מתן הנחות לעסקים שהכנסותיהם נפגעו עקב משבר הקורונה

המדינה פרסמה תקנות בדבר מתן הנחות לעסקים שמחזור ההכנסות שלהם נפגע כתוצאה ממשבר הקורונה 

  1. קישור לפרסום תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף 2020

   2. קישור לעסק הזכאי להנחה יגיש בקשה בטופס מקוון באתר:

       הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה

  • אחר שהעסק מילא את הטפסים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כפי המפורט בקישור לעיל, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  שולחת גזברות המועצה המקומית תל מונד  את רשימת העסקים שמילאו בקשה וזכאים להנחה בארנונה .
  •  על פי התקנות עסק שזכאי להנחות יקבל את ההנחה לתקופה החל מיוני 2020 ועד ל יוני 2021 בכפוף לדיווח.
  •  בהתאם לרשימה שתועבר למחלקת הגביה במועצה על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יזוכה כרטיס הנהלת החשבונות של העסק. מחלקת הגביה במועצה תשלח מכתב בדבר ההנחה והתקופה של ההנחה שניתנת לעסק – בגין כל נכס שאינו למגורים המוחזק על ידי העסק.

 חשוב להדגיש כי על פי החוק הרשות המקומית רשאית לתת הנחה רק אם הנישום

פרע אל מלא חובות הארנונה למועצה (הדבר נבדק בסוף השנה).