דלג לתוכן

פרויקט פינוי בינוי בשכונת וולפסון

 להלן העובדות לנושא פרויקט פינוי בינוי בשכונת וולפסון כפי שהוצג על ידי היזמים במליאת הועדה המחוזית,

גם וזאת בהמשך לפרסומים המטעים בנושא פינוי הבינוי בוולפסון ,בחלקו הצפוני של רח' הדקל , כולל 2 בנינים של 16 קומות ו-9 בניינים של 10 קומות.

בפתיחת הדיון בוועדה המחוזית אמרה ראש המועצה וחידדה:

"ההתחדשות העירונית בשכונות הוותיקות של תל מונד ובוולפסון חשובה מאוד ליישוב וחשובה לי מאוד כראש רשות.

אני רוצה שיהיו את התנאים הטובים והמכבדים לכל תושבי תל מונד."

עוד ציינה ראש המועצה שאם התכנית היתה מתאימה לצביון היישוב ולתשתיות (כ-8 קומות) היא היתה מקדמת אותה באופן חד משמעי.

כפי שהוצג על ידי היזם במליאת הועדה מחוזית, מדובר בפרויקט שיחס הדירות החדשות שהוא מבקש לבנות אל מול הישנות הינו 1:4.3.

דהיינו, בניית 11 בניינים עם מאות יחידות דיור במיקום מרכזי ולגובה רב.

יש לציין כי רק לאחרונה אושר בוועדה המקומית לתכנון ובניה "שרונים" פרויקט לפינוי בינוי בישוב קדימה ביחס של 1:3.5 בלבד.

היחס משפיע כמובן על כמות יחידות הדיור ועל הגובה. כמו כן משפיע על הצפיפות ועומסי התנועה.

בכוונת ראש המועצה להקים מנהלת התחדשות עירונית וזאת על מנת שתהיה לתושבים כתובת מסודרת לשאלות והבהרות גם ובמיוחד לטובת דיירי השכונה ולמען קידום הנושא.

יתרה מזו עלויות התחזוקה של מגדלים הינן גבוהות במיוחד ובסופו של דבר הפרויקט במתכונתו הנוכחית לא ישרת גם את תושבי השכונה שכן יש לזכור כי האינטרס של היזם הוא מקסימום רווח לטובתו וחובתה של המועצה לוודא שהפרויקט המוצע יתאים לתושבים ולישוב בכללותו.

הרינו להדגיש! המטרה היא לקדם פרויקט שיהיה נכון ברמה התכנונית היישובית ושיהיה נכון גם לדיירים.