דלג לתוכן

פרוטוקולים

פרוטוקולים לשנת 2021

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 884 5/09/21
פרוטוקול מליאה מספר 883 6/07/21
פרוטוקול מליאה מספר 882 16/06/21
פרוטוקול מליאה מספר 881 1/06/21
פרוטוקול מליאה מספר 880 4/05/21
פרוטוקול מליאה מספר 879 16/03/21
פרוטוקול מליאה מספר 878 3/02/21
פרוטוקול מליאה מספר 877 21/02/21
פרוטוקול מליאה מספר 876 4/02/21
פרוטוקול מליאה מספר 875 6/01/21

פרוטוקולים לשנת 2020

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 873 26/10/20
פרוטוקול מליאה מספר 872 31/08/20
פרוטוקול מליאה מספר 871 24/08/20
פרוטוקול מליאה מספר 870 24/08/20
פרוטוקול מליאה מספר 869 24/06/20
פרוטוקול מליאה מספר 868 24/06/20
פרוטוקול מליאה מספר 867 13/05/20
פרוטוקול מליאה מספר 866 16/02/20
פרוטוקול מליאה מספר 865 27/02/20

פרוטוקולים לשנת 2019

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 863 29/12/19
פרוטוקול מליאה מספר 862 29/12/19
פרוטוקול מליאה מספר 861 20/11/19
פרוטוקול מליאה מספר 860 26/09/19
פרוטוקול מליאה מספר 859  19/09/19
פרוטוקול מליאה מספר 858 21/08/19
פרוטוקול מליאה מספר 857 23/07/19
פרוטוקול מליאה מספר 856 26/06/19
פרוטוקול מליאה מספר 855 06/06/19
פרוטוקול מליאה מספר 854 06/06/19
פרוטוקול מליאה מספר 853 24/03/19
פרוטוקול מליאה מספר 852 24/02/19
פרוטוקול מליאה מספר 851 07/02/19

פרוטוקולים לשנת 2018

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 850 26/12/18
פרוטוקול מליאה מספר 849 26/12/18
פרוטוקול מליאה מספר 848 26/11/18
פרוטוקול מליאה מספר 847 24/10/18
פרוטוקול מליאה מספר 846 24/10/18
פרוטוקול מליאה מספר 845 06/09/18
פרוטוקול מליאה מספר 844 31/07/18
פרוטוקול מליאה מספר 843 27/06/18
פרוטוקול מליאה מספר 842 27/06/18
פרוטוקול מליאה מספר 841 24/05/18
פרוטוקול מליאה מספר 840  28/03/18
פרוטוקול מליאה מספר 839  29/03/18
פרוטוקול מליאה מספר 838  22/02/18
פרוטוקול מליאה מספר 837  10/01/18
פרוטוקול מליאה מספר 836  10/01/18
פרוטוקול מליאה מספר 835 10/01/18

פרוטוקולים לשנת 2017

פרוטוקול תאריך
 פרוטוקול מליאה מספר 820  29/01/17
 פרוטוקול מליאה מספר 821  28/02/17
 פרוטוקול מליאה מספר 822  28/03/17
 פרוטוקול מליאה מספר 823  07/06/17
 פרוטוקול מליאה מספר 824  25/06/17
 פרוטוקול מליאה מספר 825  25/06/17
 פרוטוקול מליאה מספר 826  12/07/17
 פרוטוקול מליאה מספר 827  23/08/17
 פרוטוקול מליאה מספר 828  13/09/17
 פרוטוקול מליאה מספר 829  26/10/17
 פרוטוקול מליאה מספר 830  12/11/17
 פרוטוקול מליאה מספר 831  06/12/17
 פרוטוקול מליאה מספר 832  13/12/17
 פרוטוקול מליאה מספר 833  13/12/17
 פרוטוקול מליאה מספר 834  13/12/17

לארכיון פרוטוקולים לחצו כאן