דלג לתוכן

מיחזור אריזות

תל מונד מיישמת את הוראות החוק לאיסוף ומיחזור פסולת אריזות באמצעות תאגיד המיחזור תמיר, תוך מטרה להנגיש לתושבים את היכולת, החובה והזכות לשמור על איכות הסביבה ולמחזר פסולת בעלת פוטנציאל זיהומי.

מה משליכים במיכל הכתום?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקום מיכלי מיחזור אריזות ברחבי הישוב:

פיזור נרחב ברחבי הישוב.

תדירות פינוי:

פינוי אחת לשלושה שבועות בממוצע, מונחה חיישנים, בהתאם למדיניות תאגיד תמיר.