דלג לתוכן

מיחזור אריזות

תל מונד מיישמת את הוראות החוק לאיסוף ומיחזור פסולת אריזות באמצעות תאגיד המיחזור תמיר, תוך מטרה להנגיש לתושבים את היכולת, החובה והזכות לשמור על איכות הסביבה ולמחזר פסולת בעלת פוטנציאל זיהומי.

מצורף בקישור הבא סרטון אנימציה קצר אשר מתאר בפשטות את הפח הכתום (פח לאיסוף אריזות ריקות) החדש, ואילו אריזות מפרידים אליו.

הסרטון מיועד לילדים וגם למבוגרים הצעירים בנפשם אשר גרים ברשויות מקומיות אשר מפרידים אריזות לפח הכתום.

סרטון הפח הכתום 

מה משליכים במיכל הכתום?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקום מיכלי מיחזור אריזות ברחבי הישוב:

פיזור נרחב ברחבי הישוב.

תדירות פינוי:

פינוי אחת לשלושה שבועות בממוצע, מונחה חיישנים, בהתאם למדיניות תאגיד תמיר.