לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,