דלג לתוכן

פיתוח רחוב הנרקיס – סיום השלב השני

הרינו להביא לידיעתכם כי סיום השלב השני  בפרויקט רח' הנרקיס יתחיל ביום שלישי, ה- 8.8.23 ויסתיים עד 15.8.23.

מדובר על עבודות קרצוף וסלילת הכביש מגן הנרקיס עד לצומת החרצית נרקיס

מצ"ב תוכנית לקרצוף וריבוד הכביש בין גן הנרקיס לצומת החרצית נרקיס.

מייד לאחר מכן נתקדם לשלב השלישי כאשר העבודות יתבצעו בצומת הנרקיס, ההדס והחרצית.

לדברי הקבלן המבצע – צפי לסיום הפרויקט 28.9.23

אנו שמחים מאוד על כי התאפשר לנו להיענות כמעט לכל פניות התושבים המתגוררים בסמוך

לפרויקט בנוגע לשינויים שהם מבקשים לערוך, דבר שגרם לעיכוב קל בלוחות הזמנים.

רח' הנרקיס הינו, כידוע,  אחד מהעורקים החשובים במעבר לבתי הספר וגני הילדים ובהתאם לכך נעשו עבודות להסדרת הצומת,

למיתון התנועה והרחבת המדרכות לבטיחות התלמידים והולכי הרגל, עבודות ניקוז, קרצוף וריבוד הכביש, תאורה ונטיעת עצים.

(תאורה – כתלות באספקת עמודי התאורה).