דלג לתוכן

פיתוח ענף הכדורגל בישוב

אחת המטרות של ראש המועצה זה פיתוח הענף מתוך התפיסה שענפי ספורט שונים יכולים לחיות זה לצד זה ביישוב סדר גודל שלנו.

ויש לתת את אפשרות הבחירה לילדים שלנו.

במסגרת זו המועצה הגישה קול קורא לשדרוג מגרש הכדורגל.

כמו כן החל משנת הפעילות הקרובה (תשפ"ב) יורחב מועדון הכדורגל ויתחדש בקבוצת עתודה וקבוצת הכנה לליגה.

מטרת הקבוצות החדשות לאפשר לכל ילד.ה להתאמן בקבוצה ההולמת את הכישורים והיכולות

כולל הכנה למשחקים תחרותיים ברמה גבוהה יותר.

פרטים נוספים בפרסומי המתנ"ס.