פיקוח דוחות

פיקוח דוחות

מחלקת הפיקוח והרישוי במועצה המקומית החלה להפעיל מערכת פיקוח ברחבי המושבה

וזאת במטרה להגביר ולמנוע עבירות המשבשות את סדר התנועה ומסכנות את התושבים .

במסגרת זו  – יינתנו דוחות חניה ותופעל ניידת פיקוח לאכיפה (באמצעים אלקטרוניים) .

לנוחיותכם – הסבר הפעולה וקישור ישיר לביצועה :

 

  • דו"ח חניה" זוהי הודעה על תשלום קנס בשל עבירה על חוק עזר עירוני בגין העמדת רכב או חנייתו

במקום מוסדר ללא תשלום אגרה או במקום בו חניית הרכב אסורה.

         דו"חות החניה ניתנים ע"י פקחים, שוטרים וכן באמצעות מצלמות ניידות ונייחות.

בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי הרכב, תמונות הרכב ופרטי העבירה.

לתשלום הדו"ח לחץ כאן

  • בלחיצה על כפתור "פרטי דוח" ניתן לצפות בהודעת תשלום הקנס המקורית,

לרבות קבלת פרטים אודות מספר הרכב, תאריך ושעת העבירה,

         תיאור העבירה, סכום הקנס המקורי וכן פרטים נוספים ככל כשקיימים.

בנוסף, בלחיצה על כפתור זה, ניתן גם לצפות בתמונות המתעדות את העבירה.

←לפרטי הדו"ח לחץ כאן

  • לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחלופין לערער עליה,

לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה.

בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר,

הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים.

הקנס החלוט נשלח במסגרת "דרישת תשלום".

בלחיצה על הכפתור "תשלום דרישת תשלום" באפשרותך לשלם את הקנס, זאת אף במקרה בו ננקטו נגדך הליכים אכיפה מנהליים

(כגון: צווי עיקול בנק, צווי עיקול מיטלטלין ברישום, צווי עיקול מיטלטלין בפועל וכו'…)

←לתשלום "דרישת שלום" לחץ כאן

בנוסף ישנן אפשרויות נוספות : 

למוקד חברת "מיתר" (שירותים מוניציפליים מתקדמים)

ישנו מענה אנושי לכל בירור או שאלה 

077-9033240

 

 מחלקת פיקוח: עו"ד שרון זינגר – מנהלת המחלקה

ליצירת קשר : 09-7774123

Sharon@tel-mond.muni.il