דלג לתוכן

פינוי גזם ופסולת גושית

מה משליכים בנקודות הגזם והפסולת הגושית?

גזם, גרוטאות, רהיטים ישנים, קלקר וכד'.

היכן משליכים את הגזם?

את הגזם והפסולת הגושית יש לשים במפרץ חנייה ציבורית בלבד, באופן נגיש לפינוי, ולא על המדרכה, כך שלא יפריע להולכי הרגל ותנועת הרכבים.

בנוסף, בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר נבקשכם להימנע מהנחת הגזם על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקיה

״הוצאת גזם לרשות הרבים שלא ביום המיועד לכך ולא לפי ההנחיות עלולה לגרור הטלת קנסות הקבועים בחוק העזר המקומי. הטלת קנסות אינה מטרה ומשמשת אמצעי אכיפה במידת הצורך לשמירה על חזות היישוב וניקיונו ואיכות חיי התושבים. יחד נשמר את חזות הישוב וניקיונו של יישובנו המקסים ונהנה מאיכות חיים.״

אין להשליך בערימות הגזם קרטונים, פסולת בניין (מיכלי צבע, מלט, פרקט וכד׳).

פסולת בניין יש להוציא למכולה ייעודית שנשכרה לכך ולפנותה לאתר מורשה המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד!

מועד פינוי בהתאם לרחוב בו אתם מתגוררים: