דלג לתוכן

פינוי בינוי בוולפסון

השבוע קיבלנו הודעה שהתכנית שהוגשה לוועדה המחוזית על ידי היזמים נסגרה כתוצאה מאי עמידה בתנאי סף.

המועצה המליצה לתכנן את המתחם ביחד אנשי המקצוע במועצה במימון הרשות להתחדשות עירונית,

אך לאחר שעברנו את שלבי המיון וקיבלנו צוות תכנון לנושא – נתקלנו בהתנגדות האופוזיציה.

היות והמועד האחרון להגשה היה נובמבר (כפי שציינו בפני המליאה),

לא תהיה אפשרות להתקדם גם במסלול זה. חבל שכך.