דלג לתוכן

פח ירוק ופח טמון קרקע

הפסולת המושלכת לפח הירוק ולפח הטמון קרקע היא זו שאיננה ניתנת למיון במתקני המיחזור ובפחים המופרדים השונים. מרבית הפסולת הנאספת מפחים אלו מיועדת להטמנה ולא למיחזור. עם זאת, באופן בסיסי מיועדים הפחים לפסולת יבשה,  ולעתים ישנם תהליכי מיון ומיחזור גם של האשפה המושלכת אליהם, באמצעות הסעתה על גבי מסוע, להפרדת המשקעים הרטובים וסיווג ידני על פי סוגי חומרים, שיועברו למפעלי המיחזור הרלוונטיים.

מה משליכים לפח הירוק ולפח הטמון ?

תדירות הפינוי פח ירוק:

  • תל-מונד ממזרח לרחוב הדקל, ימים: א', ג', ה'
  • תל-מונד ממערב לרחוב הדקל, ימים: ב', ד', ו'

תדירות פינוי פח טמון:

  • בכל רחבי היישוב, ימים: ב', ד', ו'