דלג לתוכן

פגישה עם חיים ביבס יו"ר מרכז השילטון המקומי

בפגישה לין קפלן, ראש המועצה שיתפה באתגרים שתל מונד עומדת בפניהם

ועוד הוסיפה מספר נושאים חשובים:

קולות קוראים שלא מתאפשר לתל מונד להשתתף בהם בגלל הציון הגבוה

שלנו במדד הסוציואקונומי של הרשות (9),

בעיית הסייעות – מעבר לבעיה הארצית של היעדר סייעות,

בעוד שבגילאי יסודי יש הקצאה אוטומטית של סייעת לכיתת חינוך מיוחד,

בכיתות ז' וח' אין המצב כך והסייעות חסרות, ועוד.

סוכם על מספר מהלכים בנושאים אלו.

תודה לחיים ביבס על פגישה לבבית ומקדמת.