דלג לתוכן

עובדות חשובות על קצה המזלג

דברים חשובים על אמירות וחצאי אמיתות.

לאנשים רבים – קלה הכתיבה. וטוב שכך. קוראים לזה כישרון כתיבה.

אבל, כאשר הדברים נכתבים על עבודת המועצה – חשוב מאוד לדייק.

כמה עובדות חשובות על קצה המזלג:

*המכרזים במועצה המקומית – כל המכרזים פומביים ומפורסמים באתר המועצה וכוללים (לשם השקיפות) גם כתבי כמויות, מפרטים טכניים ושאלות הבהרה.

רק בחודשים האחרונים פורסמו ונסגרו המכרזים הבאים: שירותי ראיית חשבון, שירותי הסעות למסגרות רווחה והסעות לחינוך, הפעלת חוגי תל"ן, כלי אצירה, רכב שיתופי, פינוי גזם ועוד.

התקשרויות המועצה עם החברה למשק וכלכלה – חברה שאיתה עובדות כל הרשויות בארץ כולל רשויות גדולות(!) נעשות על פי צורך ועל פי שיקול מקצועי כולל זמן ביצוע ועלויות, ורק לאחר בדיקה כלכלית קפדנית של גזבר המועצה והגורמים המקצועיים. נקודה.

*נושאי תכנון, בינוי, הנדסה ותוכניות פיתוח – מהנדס המועצה זמין לשאלות ופגישות עם תושבים בכל הנושאים הקשורים לתחום אחריותו.

רק לאחרונה, בתאריך 16.8.21 בשעה 09.00 בבוקר התקיימה פגישת עבודה עם חבר המועצה דוד חיות וברב זמן הפגישה השתתפה גם חברת המועצה מירב דין. ישיבה ארוכה בה ניתנה להם, לבקשתם, סקירה גם בנושא וילה זיו.

לעניין הבתים שבסמוך לוילה זיו – התוכנית אושרה קודם כניסתה של ראש המועצה לתפקידה (ראש המועצה נכנסה בתאריך 29.12.20 !).

מדובר על תוכנית של 20 יח"ד לבתים צמודי קרקע שאושרו ע"י הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שרונים" בתאריך 8.7.20 (טרום כניסת ראש המועצה לתפקידה).

בדיון שהתקיים בועדה המחוזית לאחרונה, הסתבר שהוגשה לועדה תוכנית לדירות גן גג בצמידות לדרך הלורד. המועצה התנגדה בישיבה זו לתוכנית לדירות גג גג באזור זה ובמידה והתכנית במתכונתה הנוכחית תתפרסם להפקדה – המועצה תתנגד.

חד וחלק.

*הגשת התב"רים – ציטוט של גזבר המועצה המביא עימו ניסיון רב מתפקידיו הקודמים: "התב"רים בתל מונד מוגשים ב- Over פירוט, הרבה מעבר לנדרש ובפירוט יתר ביחס לרשויות אחרות".

תב"ר הוא מסגרת תקציבית שמתבססת על אומדן. הוא לא יכול לכלול תכנון מפורט למשל בנושא הגינות היות וזה מתבצע בשלב הבא ולאחר אישור התב"ר.

ההזמנות עצמן לביצוע הן לאחר תהליך התמחרות כמובן.

* מינוי מנכ"ל החכ"ל – הכל, אבל הכל התנהל על פי חוק, אין חובת דיווח באמצע תהליך. חברי הדירקטוריון עודכנו בישיבת הדירקטוריון.

*תב"ר הגינון – אין ספק שזה אחד הנושאים הכאובים לכל התושבים.

על מה שהיה בשנים האחרונות – לא נכביר במילים.

מתוך ראיה רחבה הוחלף קבלן הגינון והתקיים סקר השקייה. התוצאות של הסקר היו קשות. מתוך 140 ראשי מערכת – לא נמצא אף אחד (!) תקין. התגלו פגמים ושברים בכל מערכות ההשקיה, הותקנו צינורות חשמל (!)במקום צינורות מים, ראשי המערכת הותקנו ומוקמו במקומות לא נכונים- דבר שיצר במשך שנים בזבוז מים אדיר ותשלומי מים גבוהים של המועצה .

ברור שחובה לקיים טיפול יסודי בממצאים לערוך יישור קו ושדרוג אמיתי…

ללא ההשקעה הנדרשת לא ניתן יהיה לשדרג את הגינון ביישוב.

מתכננת הנוף ערכה מיפוי של היישוב והגישה אומדן לתב"ר שדרוג הגינון: שדרוג משמעותי בשטחים מוזנחים במיוחד ועיבוי הצמחייה ביתר היישוב. לא נכללים כל הרחובות בפירוט כמובן.

לכשיאושר התב"ר הוא יתורגם לתכנית עבודה מפורטת.

התב"ר כולל גם את השכונות הותיקות (שטח ציבורי לא פרטי משותף) בניגוד לפרסומים. ללא אישור תב"ר תעצר עבודת שיקום הגינון הציבורי ביישוב ותוכל להתבצע רק התחזוקה.

*תב"ר לתכנון גני הילדים ברחוב הזורע ורחוב הצופית

– עם מספרים לא ניתן להתווכח, נכון?!

אז, הביצוע והשריון של תב"ר לתכנון גני הילדים החדשים שנבנו לאחרונה בזורע, "גן הפרדס" ו"גן התפוז", עומד על 420.000 ₪.

בתכנון מוסד ציבורי נכנסות עלויות נוספות כגון תכנון פיתוח סביב הגן ועוד.

התב"ר שהמועצה מבקשת לפתוח לשני גני הילדים הללו הצמודים עומד על 450.000 ₪.

התב"ר לתכנון גנ"י בצופית – העלות המשוערת היא כ- 500,000 ₪ לאור העובדה שמדובר בבניית 2 קומות.

דברים בנוגע לבניית מחסני המועצה ועוד נושאים הקשורים לקדנציות קודמות – ניתן לפנות למבקר המועצה. המועצה עסוקה בקידום ובפיתוח המושבה.

תושבים יקרים,

חשוב לנו כמועצה, להעביר את הדברים בשקיפות בפתיחות, בצורה אמיתית, ברורה ונכונה.

המועצה תמשיך ותפעל בשקיפות ובמנהל תקין תחת מטרה אחת בלבד:

איכות החיים של תושבי תל מונד ורווחתם.