דלג לתוכן

עדכוני מליאות המועצה

ביום ראשון ה-11.6.23 התקיימה מליאת מועצה שלא מן המניין בחדר הישיבות שבמועצה.

להלן ההחלטות מהמליאה:

אושרו פה אחד:

✔️הסכם בין חברת חשמל, חברת ביתנית והמועצה לשם חיבור חדר הטרפו בתב"ע 182

✔️תב"ר  ע"ס 150.000 ₪ להנגשה אקוסטית עבור 5 כיתות לימוד.

✔️תב"ר ע"ס 300,000 ₪ לריהוט מוסדות חינוך במסגרת שיפוצי קיץ.

לא אושרו הנושאים הבאים:

❌️הגדלת תב"ר בסך 3.9 מיליון ₪ עבור עבודות פיתוח בתב"ע 105 ובתב"ע 148.

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי, דוד חיות, עינת קידרון, דוד גרינברג, מירי פלג וילונסקי

❌️תב"ר ע"ס 83,000 ₪ עבור טיפול בדשא ומערכת השקיה במגרש הכדורגל.

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי, סיגל שמבירו זהבי, דודו גרינברג.

נמנע: אבי אליהו

❌️הגדלת תב"ר ע"ס 800,000 ₪ עבור שיקום דרכים ומדרכות בשטחים ציבוריים

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי, דודו גרינברג, אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי.

❌️הגדלת תב"ר ע"ס 450,000 ₪ עבור שיקום מערכות השקיה ושיקום גינות ציבוריות.

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי, דודו גרינברג, אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי.

❌️פתיחת תב"ר ע"ס 700,000 ₪ עבור תכנון גני ילדים לחינוך המיוחד וגנים תקשורתיים.

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי, דודו גרינברג.

נמנעו: אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי.

❌️תב"ר ע"ס 700,000 לתכנון מרכז הישוב.

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי, דוד חיות, עינת קידרון, ודוד גרינברג, מירי פלג וילונסקי

❌️תב"ר ע"ס 500,000 ₪ לתכנון קרית החינוך

בעד הצביעו: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי, דוד חיות, עינת קידרון, ודוד גרינברג, מירי פלג וילונסקי


ביום שלישי ה-13.6.23 התקיימה מליאת מועצה שלא מן המניין בחדר הישיבות שבמועצה.

להלן ההחלטות מהמליאה:

❌️לא אושר תב"ר לבניית 3 גני ילדים בשכונת היערות (מתחם 105).

בעד הצביעו: לין קפלן, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: דודו גרינברג, עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי.

❌️לא אושר תב"ר לטובת נגישות וחיבור לביוב מרכזי במגרש הטניס.

בעד הצביעו: לין קפלן, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

נגד הצביעו: דודו גרינברג, עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי.

עקב עזיבת חברי המועצה:

דודו גרינברג, עינת קידרון, דוד חיות, מירי פלג וילנסקי טרם סיום הישיבה, (לטענתם, עקב אילוצי לוח זמנים) לא נדונו כלל סעיפים 3+4.

סעיף 3: קאנטרי קלאב – הצגת חלופות לאחר בחינה כלכלית ודיון.

סעיף 4: דיון על דו"ח כספי מפורט של משרד הפנים לשנים 20-21.