דלג לתוכן

עדכון – פיתוח שכונת אבני חן

לתושבי רחובות אבני חן (צפון) במתחם 89 א'
שבוע טוב ומבורך,

לאור פניות תושבים אל המועצה המקומית והחברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בנוגע לפיתוח המקום ותוכניות הנוף, הרינו להדגיש את הנתונים הבאים:

1. נכון להיום: ירוצפו המדרכות באופן מלא. תוכנית הריצוף תואמה עם אדריכל הנוף, מהנדסי החשמל והתשתיות. כל אמצעי ההשקייה נמצאים כיום מתחת לריצוף.
2. בסיום עבודות הריצוף יפתחו המיקומים של העצים, יונחו אבני גננות ואבנים משופעות לערוגות.
3. ישתלו העצים – בהתאם לתוכנית הגינון שהוצגה בפני התושבים.
4. בימים אלה, כפי שהנכם רואים, אנו נמצאים בתחילתן של עבודות הפיתוח בכל המתחם. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק ומלא עם נציגי התושבים ומנהלים מפגשי עדכון בהתאם.
5. בתאריך 09/05/2018 התקיימה פגישה נוספת עם נציגי ועד הפעולה. מצ"ב סיכום המפגש כפי שנכתב על ידם. מיותר לציין כי אדריכל הנוף הציג את התוכנית כאשר הובהר והוצג שיינטעו עצים משני צדי הכביש!

ומעבר לכך, 
אין בכוונתנו להכנס לשיג ושיח דברים שאין להם שחר וחבל שיש גורמים עושים מהומה על לא מאומה. 
המועצה והחברה הכלכלית עובדים בשקיפות ובשיתופי פעולה מצויינים עם התושבים שלא אחת הביעו גם את קורת רוחם על הפתיחות ועל שסוף סוף ולאחר שנים החלו להתקדם.