דלג לתוכן

עדכון מתאגיד המים והביוב "מעיינות השרון" 22.7.20

בעקבות תקלה בקו המים כעת יום  רביעי 22/7/20  ברח'  הזית והצבר 

מתבצעת כעת : 12:25  סגירת מים לתיקון התקלה. 

טווח הזמן הצפוי לתיקון התקלה וצפי לסגירת מים  כ-שעה    .