דלג לתוכן

עדכון ממליאות המועצה שהתקיימו ביום שלישי, 17.1.23

❌️הגדלת תב"ר עבודות פיתוח תב"ע 105 + 148 בהתאמה להכנסות מהיטלי הפיתוח

התב"ר לא אושר עקב הצבעת סיעות מחר חדש, דרך חדשה ודודו גרינברג נגד.

אי לכך,  כספים שהתקבלו מתושבי 105 לקרן הפיתוח של האזור, לא יוכלו להיות מנוצלים להמשך הפיתוח עד לאישור התב"ר.

❌️הגדלת תב"ר בסך 400,000 שיקום דרכים ומדרכות בשטחים ציבוריים (דיון חוזר)

התב"ר לא אושר עקב הצבעת סיעות מחר חדש, דרך חדשה ודודו גרינברג נגד למרות שמנכ"לית המועצה העבירה לעיונם, על פי בקשתם, פירוט של העבודות הנדרשות.

המועצה לא תוכל לממש החלטות של ועדות תנועה לגבי תמרור, מעברי חצייה ועוד ולטפל בנושאים דחופים המהווים סכנה בטיחותית.

❌️פתיחת תב"ר דרך הראשונים  מכיכר אהרל'ה ועד לדוכיפת, בעקבות זכיה בקול קורא לטובת הפיתוח.

התב"ר לא אושר עקב הצבעת סיעות מחר חדש, דרך חדשה ודודו גרינברג נגד למרות שהתקבל מימון ממשרד התחבורה ע"ס 3,664 אלף ₪  (מתוך 5,234 אלפי ₪)!

❌️אישור חוק עזר לתל-מונד (תיעול) שהסתיים בסוף שנת 2022

לא אושר עקב הצבעת סיעות מחר חדש, דרך חדשה ודודו גרינברג נגד.

בעקבות החלטה זו המועצה לא יכולה לגבות היטל תיעול ואי לכך לא יכולה לבצע פיתוח תשתיות.

במצב זה המועצה לא תוכל לתת אישורים לטאבו, לחתום על תכניות ולאפשר מתן היתרים.

תיקון צו המועצות המקומיות עבירות קנס נדחה לישיבה הבאה.

עדכון מישיבה שלא מן המניין לבקשת סיעות דרך חדש, מחר חדש וחבר המועצה דודו גרינברג שהתקיימה עם סיום הישיבה הקודמת. לגבי ישיבה זו הועברה חוות דעת משפטית, לפיה מרבית הנושאים אינם בסמכות או הוגשו שלא כנדרש:

?אישור הסכם בין המועצה האיזורית לב השרון למועצה המקומית תל-מונד בנושא בית העלמין שמשמעותו 3.5 מליון שח למועצת תל מונד. מבקר המועצה הסביר את הנושא לעומקו ואת ההשלכות של חתימה על הסכם זה.

ההצעה נמשכה ולא התקיימה הצבעה.

?עדכון חוק העזר לתל-מונד (תיעול) על מדיניות תשלום רטרו.

לא התקיימה הצבעה.

?בטיחות בשכונת 105 ובניית תוכנית חרום לטיפול במפגעי בטיחות של 105

הנושא עבר פה אחד. ראש המועצה ציינה שהיות ולא אושרה הגדלת התב"ר, אין מקור מימון לביצוע החלטה זו עד לאישור התב"ר.

?הוצאת מכתב לוועדה המרחבית "שרונים" בענין תכנית המתאר.

ניתנה חו"ד שהנושא אינו בסמכות.

?תוכנית בין המושבים וסטטוס התוכנית

הנושא הוסר מסדר היום.