דלג לתוכן

עדכון בנושא טיסות הריסוסים

לפני מספר שבועות התקיימה ישיבת הוועדה לאיכות הסביבה.

יו"ר הועדה, איילה רבין זימנה את יוסי בן ארי, ראש תחום סביבה חקלאית ופקח מרכז ברשות הטבע והגנים

לתת סקירה לחברי הועדה בנושאים הקשורים למשרדו.

בישיבה, בין השאר, הועברה אליו העובדה כי תושבים רבים מתלוננים על טיסות הריסוס מעל שמי תל-מונד

לצורך תמרון הריסוסים לפרדסים המקיפים את הישוב.

בהמשך, איתרה איילה את האחראי ״במועצת הצמחים״,

מנהל ההדברה בענף ההדרים האחראית על ריסוסי זבוב הפירות, והגיעה להבנות כדלקמן:

ניתנה הנחייה לטייסים להימנע ככל שניתן ממעבר מעל תל מונד.

הטיסה תעשה במקביל לישוב (ולא בניצב) וביצוע סיבובים בשטח החקלאי ולא מעל הבתים.

טיסה מעל הישוב לצורך חצייה (לדוגמא מעל מהשטח החקלאי ממזרח לישוב לשטח ממערב לישוב)

תיעשה בגובה גבוה כדי מצמצם הפרעה לתושבים.

הריסוסים יתבצעו לאחר 08.00.

בכל מקרה, מועצת הצמחים תיתן טלפונית למנהלת מח' הפיקוח ותיידע 3 תושבים, אנשי קשר ב- 3 השכונות הגובלות עם הפרדסים.

לדיווח על אירועים ומפגעים בנושאי חומרי הדברה וחקלאות ניתן לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה 6911*.