דלג לתוכן

עבודות פיתוח קרצוף, סלילה וסימון בכיכר הזהב ובדרך הלורד

לידיעת התושבים

על מנת להקל על ציבור התושבים המשתמשים בחברת אוטובוסים "קווים"

הרינו להודיעכם כי עבודות הלילה לסלילת כיכר הזהב ודרך הלורד

יבוצעו בשעה 22:30 – דהיינו עשר וחצי בלילה